Helena Klintström

Helena Klintström arbetar som ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP. Hon har tidigare bland annat arbetat för Delegationen för hållbara städer och Boverket, samt på Uppsala kommun.

Varför har du valt att vara kursledare på just SGBC? 

Jag arbetar med hållbarhetsstyrning av stadsbyggnadsprojekt och analyser för att främja social hållbarhet. Jag ser utbildning som en av de viktigaste vägarna för att skapa verktyg för fler att påverka genom sitt arbete. SGBCs utbildningar håller hög standard, och jag hjälper gärna till att bredda utbudet med social hållbarhet.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Det finns så mycket som går att göra bättre, och så många goda exempel som kan lyftas för att projektledare och andra ska slippa uppfinna hjulet på nytt. Genom att sprida kunskap om hållbarhet skapar vi en större gemensam bas som gör det lättare för stadsutvecklingsprojekt att flytta fram positionerna.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Jag hoppas att jag kan tillföra ny inspiration och hjälp för att överkomma hinder för personer som arbetat länge med hållbar stadsutveckling, samtidigt som jag ger en stabil bas för de som vill bredda sig från ”ordinarie” stadsutveckling men inte riktigt vet var de ska börja.