Jacob Lindkvist

Jacob arbetar på White Arkitekter med hållbar stadsutveckling och hållbart byggande. Han har erfarenhet av strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor från flera stora stadsutvecklingsprojekt i såväl tidig planering som i detaljplanprocessen och genomförande.

Varför vill du vara kursledare hos SGBC?

Jag hoppas att min samlade kompetens och erfarenhet av att ha arbetat med hållbar stadsutveckling och de komplexa utmaningar som det innebär kan inspirera och stötta andra i sin strävan att utveckla hållbara städer. Som kursledare på SGBC vill jag dela med mig av min kunskap och bli klokare genom att ta del av andras.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Att utbilda i frågor som berör hållbarhet är ett utmärkt sätt att ge andra de verktyg som de behöver för att driva på en förändring mot ett mer hållbart samhälle. För mig är det givande att lära ut och samtidigt ett utmärkt sätt att hålla mig uppdaterad på aktuella frågeställningar inom området.

Vad gör dig till en bra kursledare?

Mitt intresse för att träffa nya människor och lära mig mer genom deras erfarenheter speglas i mitt engagemang att berätta och inspirera andra. Som kursledare hoppas jag kunna bidra med konkreta exempel som går att relatera till och skapa en bredare förståelse för olika aktörer och deras roller i stadsutvecklingsprocessen.