Joakim Friedrich

Joakim Friedrich arbetar som uppdragsledare inom hållbar fastighetsutveckling på Sweco i Göteborg och sysslar främst med hållbarhetsrådgivning och miljöcertifieringar inom BREEAM-SE och BREEAM In-Use. Han är utbildad civilingenjör väg- och vattenbyggnadsteknik och har jobbat i byggbranschen i Hamburg och Köpenhamn. Sin BREEAM In-Use-utbildning fick han på BRE Scotland.

Varför har du valt att vara kursledare på just SGBC?

Jag tycker om att dela min kunskap med branschkollegor, så man gemensamt kan utveckla branschen åt ett mer hållbar håll. Och BREEAM-manualen är en bra verktygslåda för detta. Sedan är det alltid roligt att få kluriga frågor under kursen, som kursledare blir jag då tvungen att tänka efter lite extra!

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Det finns just nu en stark trend till förtätning av städerna. Vi vet dessutom att en kraftig klimatförändring är på gång. Det är viktigt för framtidens städer, och även mindre landsbyar, att kunna hantera fenomen som till exempel kraftigt skyfall eller extrem hetta.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Jag tror på att vi alla kan växa om vi får kunskap om saker och ting. Så jag vill dela med mig och inspirera till ännu mer kunskap hos deltagarna! Det är så vi gemensamt kan bygga ett grönare samhälle.