Joakim Torpling

Joakim Torpling har skolat om sig från byggnadssmed till energispecialist och jobbar nu på SGBC med Miljöbyggnad iDrift samt GreenBuilding. Han har tidigare erfarenhet av energideklarationer och energikartläggningar, och vill underlätta för fastighetsägare att arbeta med miljöcertifieringar genom att utbilda i Miljöbyggnad iDrift.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Kunskap är till för att delas, jag ser det som ett privilegium att få vara med och dela kunskap vidare om certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Sen är det roligt att undervisa, och även bra att få deltagarnas åsikter för framtida utveckling av innehållet i certifieringssystemet.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Det är viktigt för att vi kan rätta till de fel vi och tidigare generationer har gjort, och lämna en bättre värld efter oss för framtida generationer. Byggnader är en viktig del av människors liv, och att ha byggnader som ger en positiv påverkan på miljön istället för negativ är ett mål vi måste jobba mot.