Jonas Sondal

Jonas Sondal har en licentiat-examen i hållbarhetsstrategier från KTH, och har i sin forskning hittills fokuserat på svårigheterna med att utveckla certifieringssystem för stadsdelar. Parallellt med forskningen har Jonas arbetat med driften och utvecklingen av certifieringssystem för både byggnader och stadsdelar på SGBC. Idag arbetar han på IVL Svenska Miljöinstitutet med fokus på hållbarhetsstyrning av städer, och undervisar i Certifierad Citylabsamordnare - hållbarhet i en byggd stadsdel.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?
Vi behöver öka kunskapen om vad hållbarhet innebär i praktiken. Samtidigt finns det utmaningar med att definiera hållbarhet på stadsdelsnivå, det kräver avvägningar som inte alltid är självklara. Jag tror därför att det är viktigt att utbilda om hur man kan mäta hållbarhet i en befintlig stadsdel på ett sätt som är möjligt, men också ger relevanta svar om stadsdelens hållbarhet.

Vad gör dig till en bra kursledare?
Jag är van att hålla föredrag och kurser. När det gäller just denna Citylab-kurs är jag en av huvudförfattarna bakom certifieringssystemet, och kan därför förklara bakgrunden till varför systemet ser ut som det gör ur en ny vinkel.