Louise Homle

Louise Homle arbetar som miljö- och energikonsult på Sweco inom hållbar fastighetsutveckling, med tidigare bakgrund hos SGBC. Hon är utbildad civilingenjör inom energisystem och riktar sig mot klimat- och energifrågor i byggbranschen.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Jag har haft förmånen att få arbeta med och utveckla certifieringssystem hos SGBC och har även praktisk erfarenhet från konsultsidan i spännande projekt. Att som kursledare få dela med mig av mina kunskaper känns både inspirerande och meningsfullt, kurstillfällena är en viktig pusselbit i att kunna stötta organisationer i sitt hållbarhetsarbete. Det är även ett tillfälle för intressanta och givande diskussioner där kursdeltagare ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och inte minst att bygga på sin kunskapsbank.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Certifieringsarbetet blir mer effektivt när det finns en förståelse för varför kriterier ser ut som de gör, hur de praktiskt tillämpas, vanliga fallgropar etc. SGBC:s kurser är ett prestigelöst forum där du som kursdeltagare ska känna dig trygg i att arbeta med systemet efter kursens gång. Kurstillfällena innebär även en naturlig mötesplats som öppnar upp för ett tvärdisciplinärt kunskapsutbyte, vilket är bland det viktigaste verktyget vi har för att tillsammans kunna knuffa branschen i en hållbar riktning.