Lovisa Olsson

Lovisa Olsson har en bakgrund som civilingenjör inom energi och miljösystem. Hon har tidigare arbetat som konsult på ÅF/AFRY som miljösamordnare för nyproduktion. Idag arbetar Lovisa som certifieringsspecialist i NollCO2 och GreenBuildning på SGBC.

Varför ska man gå kurs på SGBC?
Våra utbildningar ger en övergripande förståelse och fördjupad kunskap om SGBC:s certifieringssystem, vilket är bra hjälpmedel för att klara en certifiering. Hållbarhetsbranschen förändras i rask takt och där är SGBC är en av organisationerna i täten. Genom att gå en av våra kurser får du som deltagare en temperaturmätning om vad som är aktuellt just nu. Bredden hos våra kursdeltagare brukar också vara stor, vilket skapar goda tillfällen att knyta nya kontakter.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?
Att få förståelse för hållbar utveckling är viktigt ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Byggsektorn står för en stor del av vårt samhälles utsläpp där vi med bred kunskap om branschen kan skapa hållbara lösningar för många generationer framöver.