Maria Ohlén

Maria Ohlén arbetar som certifieringsspecialist på SGBC, och har varit tf. chef för Miljöbyggnad. Hon undervisar i Miljöbyggnad baskurs.