Maria Ohlén

Maria Ohlén är utbildad arkitekt i grunden, arbetar som certifieringsspecialist på SGBC och har varit tillförordnad chef för Miljöbyggnad. Hon undervisar i Miljöbyggnad baskurs.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Att få leda kurser och sprida den kunskap och de erfarenheter kring hållbart byggande som vi har på SGBC är givande. eftersom jag får vara med och driva utvecklingen framåt för ett mer hållbart byggande.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Byggnader står för nästan hälften av energianvändningen i Sverige och runt 20% av utsläpp av växthusgaser. Ett hållbart samhällsbyggande är en av grundförutsättningarna för en hållbar framtid och där spelar SGBC en viktig roll.

Varför man ska gå en Miljöbyggnadskurs hos SGBC?

Vare sig man avser att arbeta aktivt med Miljöbyggnad eller bara vill få en översikt av systemet, så är det första steget att gå en kurs. Jag har arbetat på SGBC i flera år och vi har alltid sett att det är lättare för dem som har gått SGBC:s kurser i Miljöbyggnad att arbeta med systemet. Det är inte bara enklare att förstå de tekniska delarna utan också tillvägagångssättet vid en certifiering. Projekten går igenom certifieringsprocessen snabbare och smidigare och man undviker de vanligaste fallgroparna, helt enkelt.