Sangita Das

Sangita Das arbetar som certifieringsspecialist och LEED- och WELL-ansvarig på SGBC. Hon är utbildad arkitekt, WELL-Faculty, LEED-AP, WELL-AP och BREEAM-SE Assessor. Sangita har arbetat inom hållbarhetsbranschen sedan år 2008, framför allt med LEED och andra indiskt certifieringssystem för gröna byggnader. Innan SGBC arbetade hon som hållbarhetskonsult på AECOM i Indien och i sitt egna konsultföretag Dspring.

Varför du valt att vara kursledare på SGBC?

Min tidigare erfarenhet som hållbarhetskonsult och mitt dagliga arbete med olika hållbarhetsfrågor på SGBC har stärkt min förståelse och kunskap i frågan, vilket jag hoppas kunna sprida vidare i min roll som kursledare. Samtidigt finns det inget som uppmuntrar mig mer när det gäller att fortsätta fördjupa mig i ett ämne som när jag undervisar i det. Som WELL-ansvarig på SGBC jag vill dela med mig av min kunskap och lärdomarna vi dragit kring de utmaningar som finns. Jag vill såklart också ta del av deltagarnas perspektiv och tankar.