Ulrika Franzén

Ulrika Franzén arbetar som senior certifieringsspecialist inom NollCO2, BREEAM och CEEQUAL på SGBC. Hon har mångårig erfarenhet av BREEAM och att arbeta som konsult inom hållbara transporter samt hållbara byggarbetsplatser. Ulrika är utbildad BREEAM-AP och BREEAM Assessor, samt utbildad CEEQUAL Assessor.

Varför vill du vara kursledare?

Att vara kursledare är en fantastiskt stimulerande uppgift då det ger så många värdefulla möjligheter till att träffa användare av våra certifieringssystem. Funderingar och utmaningar i branschen är ju vår sporre att förbättra och utveckla systemen och allt runt omkring. Att få en möjlighet att hinna förklara lite mer på djupet kring kraven och processerna är också en stark drivkraft.

Vad ser du som det viktigaste som du som kursledare kan tillföra?

Att både lyssna och lära ut – att öka förståelsen och kunskapen om varför kraven ser ut som de gör, och vad som ligger bakom, men också vara lyhörd för hur de tillämpas i praktiken så att vi kan sträva mot ständig förbättring. Mitt mål är att deltagarna ska känna att de haft nytta av kursen och fått goda redskap för att arbeta vidare med ökad hållbarhet i projekten.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Genom att delta i en kurs får man viktig information, bra redskap och möjlighet till nätverkande. Våra kurser är utformade för att fungera som stöd och språngbräda för alla som vi jobba ännu mer fokuserat med hållbarhet i projekten, genom de olika certifieringssystemen.