Utvecklingsarbete

Sweden Green Building Council arbetar kontinuerligt med utveckling och vidareutveckling av det hållbara samhällsbyggandet i Sverige. I menyn till höger hittar du våra pågående utvecklingsprojekt.

---

Miljöbyggnad 3.0

Just nu pågår arbetet med att vidareutveckla Miljöbyggnad. Projektet, som kallas MB3, leds av SGBC och genomförs i samarbete med bransch, akademi och myndigheter. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten och SBUF.

Vi vill att så många som möjligt ska delta i arbetet med MB3 och har därför engagerat personer från alla områden som kommer delta i arbetsgrupper, remissgrupper, den vetenskapliga poolen eller som testare.