Hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur är ett samarbete för hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Hållbar Infrastruktur är en del av Sweden Green Building Council och en branschgemensam part:

  • För erfarenhetsutbyte kring verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt.
  • För vägledning kring verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt.
  • För initiering av utvecklingsprojekt
  • …som lyssnar till vad branschen efterfrågar.