Hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur är ett samarbete för hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Hållbar Infrastruktur är en del av Sweden Green Building Council och en branschgemensam part:

  • För erfarenhetsutbyte kring verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt.
  • För vägledning kring verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt.
  • För initiering av utvecklingsprojekt.

Aktuellt

Dokumentation från CCC Summit/HI-dagen 2018

CCC Summit/Hi-dagen 2018 är en internationell konferens som arrangerades av Volvo Construction Equipments initiativ Construction Climate Challenge (CCC) samt Sweden Green Building Council/Hållbar Inf...