BREEAM Infra

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett brittiskt miljöklassningssystem för all typer av byggnader.

BREEAM består av flera manualer, vilken manual som kan användas beror på vilken del av byggnadens livscykel som ska certifieras:
■ BREEAM International New Construction (NC)
■ BREEAM International Refurbishment – Utveckling pågår för att initial användas i Storbitannien men kan även komma att utvecklas för den internationella marknaden
■ BREEAM In-Use International
■ BREEAM Communities Bespoke International
■ BREEAM Infrastructure

Manualen omfattar följande områden:

Inom varje område finns flera indikatorer som vart och ett beskrivs utförligt i den aktuella manualen.

Projekt certifierade enligt BREEAM klassas enligt:
■ Pass – mer än 30 % av totala poängen
■ Good – mer än 45 % av totala poängen
■ Very Good – mer än 55 % av totala poängen
■ Excellent – mer än 70 % av totala poängen
■ Outstanding – mer än 85 % av totala poängen