CEEQUAL Assessorsnätverk

Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats där svenska CEEQUAL Assessorer kan:

  • Utbyta erfarenheter från genomförda certifieringar
  • Diskutera svårigheter och tolkningar
  • Ta del av nyheter och information

Hållbar Infrastruktur har en representant, Stefan Uppenberg, i CEEQUAL Ltd Technical Advisory Group (TAG). Stefan kommer att informera på nätverksträffarna om senaste nytt.

Om du är CEEQUAL Assessor och vill vara medlem i nätverket skickar du ett mail till hallbarinfrastruktur@sgbc.se och anmäler ditt intresse. 

Den internationella CEEQUAL manualen version 5.1 med tillhörande dokument översattes under 2014 till svenska. Den översatta manualen distribueras till svenska assessorer av CEEQUAL ltd.
Relaterade dokument finns översatta till svenska:

CEEQUAL Systembeskrivning
CEEQUAL Internationell viktningsprocess
CEEQUAL Viktningsundersökning

Det finns möjlighet att ta del av manualen även för dig som inte är assessor, dock med vissa restriktioner. Kontakta SGBC för information.

Du som svensk assessor har även möjlighet att vara delaktig i det svenska assessors-nätverket. Kontakta hallbarinfrastruktur@sgbc.se för mer information.