Hållbarhetsstyrning

Hållbar infrastruktur strävar efter att underlätta användningen av verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt. Nedan presenteras ett urval av nationella och internationella verktyg som idag används inom branschen.