IS Rating System

IS Rating System är ett australiensiskt certifieringssystem för infrastrukturprojekt som är utvecklat och administreras av Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA). IS Rating System är Australiens enda omfattande certifieringssystem för att utvärdera hållbarhet inom projektering, byggnation samt drift och underhåll av infrastrukturprojekt inom transport, vatten, kommunikation och energi.

Omfattning
Klassningssystemet IS består av: IS rating tool scorecard, IS Materials Calculator och IS Technical Manual. Ramverket för IS är uppdelat i sex teman med totalt 15 kategorier. Dessa teman är:

(ISCA, 2014)

Totalt kan projektet erhålla 100 poäng, dessa är fördelade på tre olika betygsnivåer:
■ Om projektet får under 25 poäng erhålls ingen certifiering
■ Commenden – mellan 25 och < 50 poäng
■ Excellent – mellan 50 och < 75 poäng
■ Leading – mellan 75 och 100 poäng

(ISCA, 2014)

Användning
Systemet lanserades den 29 februari 2012 och de finns idag 120 stycken utbildade IS-användare. I början av 2014 fanns det 10 certifierade projekt. (ISCA, 2014)

Utveckling
ISCA har planer på att utveckla IS Rating System med ytterligare två teman: Ekonomisk prestation och Arbetskraft. (ISCA, 2014)