Kunskap och dialog

Dialog med branschen och att skapa plattformar för erfarenhetsutbyte är en mycket viktig del av Hållbar infrastrukturs arbete.

Vi arrangerar därför regelbundna utbildningar i hållbar infrastruktur samt deltar i och organiserar branschträffar varje år.

Här kan du läsa mer om kommande kurser i Hållbar infrastruktur.