Utvecklingsprojekt inom Hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur strävar efter att fungera som fascilitator för utvecklingsprojekt som främjar hållbara anläggningsprojekt och att samordna efterfrågade utvecklingsbehov. Läs om genomförda och pågående initiativ nedan i sammanställningen av initiativ för att främja hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Sammanställningen omfattar branschdrivna, organisationsdrivna, internationella initiativ samt verktyg. Sammanställningen är senast uppdaterad i december 2014.

Då Hållbar infrastruktur är en branschorganisation tar vi gärna emot synpunkter och förslag för att möta branschens behov. Kontakta oss via hallbarinfrastruktur@sgbc.se.