Hälsa och välbefinnande

Sweden Green Building Council har inlett ett utvecklingsprojekt för att bedöma hur framtida arbete med hälsa och välbefinnande i byggnader kan genomföras. De byggnader som vi certifierar används av människor och hur de mår när de vistas i byggnaderna ser vi som en central del i vårt framtida arbete. Sweden Green Building Council har redan inlett ett samarbete med International WELL Building Institute och som en del i detta utvecklingsprojekt kommer certifieringssystemet WELL att utvärderas.

WELL är ett snabbt växande certifieringssystem för hälsa och välbefinnande i byggnader och det finns i dagsläget över 250 registrerade projekt och 7 certifierade byggnader.

Sweden Green Building Council kommer nu att utvärdera hur WELL kan fungera i kombination med Miljöbyggnad och andra system samt undersöka hur innemiljöindikatorerna eventuellt kan förändras för framtida versioner av våra system.