Remiss för Miljöbyggnad iDrift 2.0

Arbetet med att utveckla den nuvarande manualen för Miljöbyggnad iDrift har börjat och våra förslag på ändringar ligger nu ute på remiss. Vi välkomnar synpunkter från såväl SGBC:s medlemmar och andra parter som vill bidra till utvecklingen av Miljöbyggnad iDrift 2.0.

Inför att SGBC släpper nya eller uppdaterade manualer görs en så kallad öppen remiss. Detta för att SGBC:s medlemmar och andra berörda parter ska få möjlighet att lämna synpunkter innan nya manualer lanseras.

Syftet med utvecklingen av Miljöbyggnad iDrift 2.0 är framför allt att harmonisera certifieringssystemet med EU-taxonomin (kap 7.7) och förbättra Miljöbyggnad iDrift till ett kvalitetssäkert certifieringssystem.

Underlaget för denna remiss är ett förslag på vad Miljöbyggnad iDrift 2.0 ska innehålla. Planen är att Miljöbyggnad iDrift behåller samma struktur som tidigare.

I remissmaterialet nedan finns remissbrev, remissdokument och formulär.

Senast den 30 juni kl. 24.00 ska remissvar ha skickats in.

Remissunderlag Miljöbyggnad iDrift 2.0