Citylab certifiering av stadsdelar

Under 2018 och 2019 utvecklas Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet. Det nya certifieringssystemet ska mäta hur hållbar en stadsdel är utifrån Citylabs tio övergripande hållbarhetsmål.

Cirka 40 representanter från våra medlemsföretag jobbar för fullt i arbetsgrupper med att ta fram indikatorer och utvärdera utkastet till certifieringsmodell.

Betatest och remiss påbörjas i april 2019 och lansering planeras till den 31 oktober 2019.

Finansiering sker genom våra medlemmars arbetsinsats och med medel från Formas.