Citylab internationalisering

Under utvecklingen av Citylab har ett stort intresse för systemet identifierats utomlands. Under 2018 utvecklas därför ett internationellt koncept. Konceptet innebär att SGBC presenterar Citylab och de produkter som finns inom Citylab, bl.a. guiden, kurspaketen och citylabsamordnarkursen, sedan ska Citylab testas i ett projekt baserad på behovet. Kina och Litauen har valts som två testbäddar. SGBC besökte de två länderna under maj och juni månad för att diskutera de behov som finns av att använda Citylab.

Projektet avslutas under oktober och november med att konceptet testas i ett konkret projekt i Kina, och en dialog förs med Litauen om en fortsättning. Intresset från Kina är stort och SGBC har tagit emot flera delegationer under 2018.

Finansiering sker genom Vinnova.