Utveckling av Miljöbyggnad iDrift

För att underlätta för fastighetsägare som vill göra skillnad utvecklar Sweden Green Building Council nu en ny miljöcertifiering för befintliga byggnader. Miljöbyggnad iDrift bygger på den mest använda miljöcertifieringen för byggnader i Sverige – Miljöbyggnad.

Det nya certifieringssystemet är utformat som ett verktyg för fastighetsägare som önskar en hållbar fastighetsförvaltning. Det hade tidigare arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning. En certifiering i Miljöbyggnad iDrift görs genom platsbesök i den befintliga byggnaden och bygger på ett poängsystem med baskrav och valbara poäng. Certifieringssystemet uppmuntrar till god förvaltning av byggnader och till ett kontinuerligt arbete med byggnadens miljöprestanda.

Pilotomgång genomförd
Under slutet av 2018 avslutades den första pilotomgången och arbetet med att analysera och bearbeta resultatet pågår. SGBC har fått mycket värdefull och relevant respons som vi nu arbetar in i systemet för att det ska bli så användarvänligt och effektivt som möjligt.

Remissversion
Nu finns Miljöbyggnad iDrift i en remissversion. Remissen är möjlig att svara på fram till 21 januari 2020. Du hittar den här.

Aktuellt

Var med och påverka genom remissversionen av Miljöbyggnad iDrift

Ta chansen att vara med och påverka! Sweden Green Building Councils nya certifieringssystem för det befintliga fastighetsbeståndet – Miljöbyggnad iDrift – premierar förbättring av byggnader och förval...

Nytt namn för Sweden Green Building Councils efterlängtade miljöcertifiering

Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils (SGBC) kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader. Det efterlängtade certifieringssystemet kommer att lanseras vid årsskiftet o...

Namnge vårt nya certifieringssystem för befintliga byggnader

Med ursprung i Sveriges mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader, Miljöbyggnad, utvecklar Sweden Green Building Council ett nytt certifieringssystem för befintliga byggnader. Nu är det dags...

Pilotomgång i Miljöbyggnad Drift och förvaltning genomförd

Sweden Green Building Council utvecklar just nu ett certifieringssystem för befintliga byggnader – Miljöbyggnad Drift och förvaltning. Nu är den första pilotomgången i certifieringssystemet genomförd ...