Utveckling av Miljöbyggnad Drift och förvaltning

För att underlätta för fastighetsägare som vill göra skillnad utvecklar Sweden Green Building Council nu ett nytt certifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet har arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning och bygger på det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige – Miljöbyggnad.

Det nya systemet är utformat som ett verktyg för fastighetsägare som önskar en hållbar fastighetsförvaltning. En certifiering i Miljöbyggnad Drift- och förvaltning görs genom platsbesök i den befintliga byggnaden och bygger på ett poängsystem med baskrav och valbara poäng. Certifieringssystemet uppmuntrar till god förvaltning av byggnader och till ett kontinuerligt arbete med byggnadens miljöprestanda.

Pilotomgång genomförd
Under slutet av 2018 avslutades den första pilotomgången i Miljöbyggnad Drift och förvaltning och arbetet med att analysera och bearbeta resultatet pågår. SGBC har fått mycket värdefull och relevant respons som vi nu arbetar in i systemet för att det ska bli så användarvänligt och effektivt som möjligt.

Certifieringssystemet förväntas lanseras under 2019. Under våren kommer en öppen remiss publiceras på SGBC:s hemsida för generell feedback.

Aktuellt

Nytt namn för Sweden Green Building Councils efterlängtade miljöcertifiering

Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils (SGBC) kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader. Det efterlängtade certifieringssystemet kommer att lanseras vid årsskiftet o...

Namnge vårt nya certifieringssystem för befintliga byggnader

Med ursprung i Sveriges mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader, Miljöbyggnad, utvecklar Sweden Green Building Council ett nytt certifieringssystem för befintliga byggnader. Nu är det dags...

Pilotomgång i Miljöbyggnad Drift och förvaltning genomförd

Sweden Green Building Council utvecklar just nu ett certifieringssystem för befintliga byggnader – Miljöbyggnad Drift och förvaltning. Nu är den första pilotomgången i certifieringssystemet genomförd ...