Pilotversion av NollCO2

Den version av certifieringen som släppts är en så kallad pilotversion, som kommer användas av olika projekt under hösten 2018.

Efter dessa tester kommer eventuella synpunkter införlivas i en version som släpps för samtliga intresserade projekt. Ett antal fastighetsägare och entreprenörer har redan anmält intresse för pilotversionen och möjlighet kommer finnas att anmäla sig till och med början av september.

För att anmäla intresse för att delta i pilotversionen, kontakta oss på nollco2@sgbc.se och beskriv ert projekt och vilken certifiering ni genomför. Dit går det även att skicka generella frågor om pilotversionen av NollCO2.