Certifiera i WELL Building Standard

SGBC tillhandahåller inte själva certifieringen, utan det gör IWBI genom certifieringsorganet GBCI (Green Business Certification Institute). SGBC har två huvudområden som vi fokuserar på när det gäller WELL och det är teknisk utveckling av systemet samt utbildningar. Som officiell utbildningspartner i Sverige håller SGBC heldagsutbildningar i baskurser, förberedelsekurser inför skrivning av WELL AP-tenta samt kortare seminarier om systemet. Du hittar alla våra kurser i WELL här.

För att bättre kunna stötta svenska WELL-projekt, håller vi kontinuerligt på att utveckla svenska anpassningar av WELL. Vi har även ett pågående arbete med Crosswalks som syftar till att hjälpa projekt som vill dubbelcertifiera sina byggnader med en kombination av WELL och en annan miljöcertifiering som till exempel Miljöbyggnad och BREEAM-SE.

För att hitta WELL APs (certifierade experter inom WELL), sök ”Country- Sweden” på denna länk.