Citylab - ditt nya kontaktnät inom hållbar stadsutveckling!

Hållbarhet inom stadsutveckling är högaktuellt och har aldrig varit så viktigt som nu. Samtidigt är det utmanande och man fastnar lätt i komplexa och tidskrävande frågor.

För att hjälpa varandra, inspireras och ta del av det senaste har vi skapat ett nätverk för hållbar stadsutveckling. I nuläget består nätverket av över 150 personer från hela landet och alla delar av branschen, och fler ska vi bli!

Nätverket präglas av en prestigelös delandekultur. Vi är inte där för att sälja utan för att dela och sprida kunskap, metoder och verktyg. Följande framgångsformel hjälper oss att nå hållbara resultat:

Framgångsformel Network 3 liten2

 

Nätverket erbjuder dig:

  • Nätverksträffar - träffa branschkollegor och lär av experter samt praktikfall

  • Webbinarier - månatliga som du kan ta del av i efterhand

  • Digitalt forum - en kunskapsbank där du kan kommunicera med andra i nätverket

Vilka är med i nätverket?  

I nätverket finns hållbarhetsstrateger, affärsutvecklare, projektutvecklare, hållbarhetschefer, fastighetsutvecklare, arkitekter, miljöplanerare och landskapsarkitekter med flera. Citylab samlar aktörer från privat, offentlig och ideburen sektor samt akademi - små som stora!