Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Vi arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Sweden Green Building Council har sedan starten 2009 vuxit mycket snabbt och har idag över 300 medlemmar och ett 20-tal anställda.

Inom Sweden Green Building Council finns ett stort nätverk av experter för erfarenhetsutbyte och inspiration. SGBC erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. Vi vill göra det enklare för alla att välja hållbara alternativ i den byggda miljön. På så sätt stödjer vi företag och organisationer att nå sina mål inom hållbarhetsområdet.

SGBC är en ickevinstdrivande organisation och finansieras generellt av intäkter från medlemsavgifter, utbildningar och certifieringar. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Certifiering av byggnader driver på för ökad hållbarhet

Hur kan man som vanlig konsument, fastighetsägare eller företagare veta att en byggnad är hållbar sett ur social, miljömässig och ekonomisk utgångspunkt? Hur ska man som vanlig konsument, fastighetsägare eller företagare veta vilka krav som är viktiga att ställa på en byggnad?

Idag finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda. Gemensamt är att de bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Här är de certifieringssystem som SGBC arbetar med:

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det är enkelt och kostnadseffektivt. Miljöbyggnad kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek.
Läs mer om Miljöbyggnad.

GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.
Läs mer om GreenBuilding.

BREEAM SE

BREEAM kommer från Storbritannien. Det är ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i världen. BREEAM används för kontor och kommersiella byggnader, oavsett storlek. Det omfattar väsentligt fler indikatorer än Miljöbyggnad och EU GreenBuilding, och ger därmed också en bredare bild av fastighetens miljöstatus. SGBC har utvecklat en version för den svenska marknaden, BREEAM SE.
Läs mer om BREEAM SE.

LEED

The LEED™ Green Building Rating System kommer från USA och ett av de mest spridda miljöcertifieringssystemen i världen. LEED är det bredaste systemet. Det går att använda för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Det omfattar alla typer av byggnader – såväl bostäder som olika typer av kommersiella fastigheter inklusive sjukhus. LEED går även att använda för hela stadsdelar.
Läs mer om LEED.

Certifiering av infrastruktur och stadsdelar – nästa steg

Certifiering av fastigheter har funnits i flera decennier. Nu är det dags att ta nästa steg, att även erbjuda certifiering av infrastrukturprojekt och av hela stadsdelar. SGBC är en nyckelaktör i detta arbete.

CEEQUAL

CEEQUAL är ett brittiskt certifieringssystem som bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor. Systemet uppmuntrar beställare, projektörer och utförare att överträffa lagkraven och därmed stärka hållbarhetsprofilen i projektet. Arbetet med CEEQUAL är en del av arbetet inom Hållbar infrastruktur.
Läs mer om CEEQUAL och Hållbar infrastruktur.

Citylab

För att skapa en hållbar byggd miljö räcker det inte bara att certifiera enskilda byggnader, utan arbetet måste utvidgas till att även gälla stadsdelar. Därför erbjuder Sweden Green Building Council tjänsten Citylab. Citylab är ett resultat av ett flerårigt samverkansprojekt mellan olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling. De som deltar får tillgång till metoder, verktyg, utbildning och kontaktnät för att utveckla städer hållbart. Forumet har tre delar, som samspelar med varandra:

  • Citylab Action
  • Citylab Learning
  • Citylab Network

Läs mer om Citylab och dess olika delar här.

Utbildning för hållbart samhällsbyggande

Sweden Green Building Council erbjuder en rad olika utbildningar, oftast direkt kopplade till de olika certifieringssystemen. Läs mer här!

Certifierade byggnader


- svenska byggnader har certifierats enligt Miljöbyggnad.
- svenska byggnader har certifierats enligt GreenBuilding.
- svenska byggnader har certifierats enligt LEED.

Just nu

... deltar över 150 personer i Citylab Network. 

Aktuellt i Miljöbyggnad. Läs mer...

Aktuellt i BREEAM-SE. Läs mer...

Aktuellt i LEED. Läs mer... 

... är vi 356 medlemsföretag i Sweden Green Building Council. Se alla...