Alla vill bo och arbeta tryggt och sunt. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön.

Systemet är det mest använda i Sverige med över 1000 certifierade byggnader. Det går att använda för de flesta byggnader, allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och därför baseras det på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad är enkelt att certifiera i och är kostnadseffektivt. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek, och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons. Alla Miljöbyggnadscertifieringar granskas och godkänns av en tredje part. Detta innebär att varje ansökan granskas av oberoende specialister som säkerställer att byggnaden uppfyller Miljöbyggnads krav.

Fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare för sitt projekt. Dessa personer har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar, vet vilka indikatorer som ska analyseras, och vad som ska redovisas och bedömas. Att ha en certifierad miljöbyggsamordnare i sitt projekt är starkt rekommenderat för att certifieringsprocessen ska vara så enkel som möjligt.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Den senaste versionen av systemet är Miljöbyggnad 3.0, som blir obligatorisk för alla nya registreringar från och med den 1 januari 2018.

Kom igång med Miljöbyggnad

I menyn till höger hittar du allt du behöver för att komma igång med Miljöbyggnad. 

- De största förändringarna och nyheterna i Miljöbyggnad 3.0

Kurser och hjälp
- Utbildningar i Miljöbyggnad
- Logotyper