Hållbar infrastruktur - Projektstyrning (HiP)

Nu erbjuder Sweden Green Building Council för första gången ett utbildningsprogram som riktar sig till dig som är beställare, upphandlare eller på annat sätt har en roll som ställer krav på kunskaper rörande hållbarhetskrav vid upphandling av anläggningsprojekt. 
OBS! Anmälan gäller fyra utbildningstillfällen, med start 20/9.

Utbildningsprogrammet är indelat i flera steg och omfattar:

 • Ett webbinar där du som deltagare får en översiktlig orientering i vilka verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt som finns tillgängliga på marknaden.
 • Medlemskap i utbildningsprogrammets nätverk. Nätverket syftar till att skapa möjlighet för kontinuerlig kontakt och erfarenhetsutbyte mellan deltagare, både under den period träffarna pågår och efter.
 • Tre utbildningstillfällen under hösten 2017 där alla deltagare träffas, får del av föreläsningar och nätverkar.
 • Tillgång till vägledningsmaterial och goda exempel kring kravställning och uppföljning av hållbarhetskrav i anläggningsprojekt.

Webbinarie

Denna online-föreläsning skapar ett gemensamt utgångsläge inför den första utbildningsträffen. Webbinariet, som du kan följa live eller ta del av efteråt, kommer ligga till grund för de kommande tre träffarna och tar upp verktyg och förutsättningar på en grundläggande nivå.

Datum: 20/9
Tid: 13.00-14.00

Träff 1 - Hållbarhetsstyrning

Syftet med denna träff är att öka kunskapen om hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt, såsom kravställning och uppföljning, och genom detta få till fler konkreta åtgärder för ökad hållbarhetsprestanda i anläggningsprojekt.

Datum: 4/10
Tid: 9.00-17.00
Plats: Summit Skofabriken, Hornstull

Träff 2 – Erfarenhetsutbyte och kravställning

Syftet med träff två är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och på det sättet höja kompetensen, se ytterligare möjligheter till kravställning samt finna lösningar på eventuella problem för att på så sätt ytterligare höja hållbarhetsprestandan i de egna planerade projekten.

Datum: 26/10
Tid: 9.00-17.00
Plats: Summit Skofabriken, Hornstull

Träff 3 - Erfarenhetsutbyte och kravställning

Datum: 7/12
Tid: 9.00-17.00
Plats: Summit Skofabriken, Hornstull

I priset ingår frukost, fika, lunch samt material.
​Har du några frågor, maila till utbildning@sgbc.se


 

Certifieringssystem Introduktionskurs

Vill du lära dig mer om vad det finns för certifieringssystem för hållbart byggande i Sverige? I vår introduktionskurs får du en översikt över våra fyra certifieringssystem.

Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED är de mest omtalade och använda systemen för hållbart byggande i Sverige. I vår online-kurs går vi igenom vad de olika systemen innebär. Vi vänder oss till dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen. Kursen passar dig som vill bli mer insatt i ämnet eller som tänker dig att arbeta mer praktiskt med tjänsterna.

Du lär dig:

 • Skillnader och likheter mellan de olika systemen
 • När de lämpar sig bäst
 • Vem som kan genomföra certifieringen
 • Hur granskningsprocessen ser ut

Kostnad:
Medlem 1 550 kr exkl moms
Ej medlem 2 100 kr exkl moms

Vilket är nästa steg?
Efter introduktionskursen kan du välja att gå en baskurs (B-kurs) i något av våra system. Läs mer om baskursen i Miljöbyggnad här, om baskursen i LEED här, om baskursen i BREEAM här eller om baskursen i GreenBuilding här.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

WELL Building Standard kurs

Vill du lära dig mer om hur den bebyggda miljön påverkar människors hälsa, välbefinnande och produktivitet? Då är vår heldagsutbildning i "Understanding the WELL Building Standard" något för dig!

Läs mer...

Miljöbyggnad certifieringskurs (C-kurs) 3.0

Vill du lära dig att certifiera enligt den senaste versionen av Miljöbyggnad? Då är vår tvådagars certifieringskurs i Miljöbyggnad 3.0 rätt för dig! 

Att genomföra en certifiering i Miljöbyggnad kräver kontroll på många delprocesser och en stor mängd information ska samlas in i form av exempelvis beskrivningar, deklarationer och beräkningsresultat. I certifieringskursen lär du dig vilka redovisningar som krävs för en ansökan och vilka beräkningsverktyg och mätmetoder som accepteras.

Certifieringskursen avslutas med en kunskapskontroll som måste vara godkänd för att deltagaren ska kunna kalla sig certifierad Miljöbyggsamordnare. Efter kursen ska man kunna leda certifieringsarbetet vid nyproduktion, ombyggnad eller befintlig byggnad så att certifieringen sker på ett kostnadseffektivt sätt för beställaren. Vissa byggnader är riktigt komplicerade, genom att anlita en certifierad Miljöbyggsamordnare vet fastighetsägaren att det är en kunnig person som har hand om certifieringen.


Du lär dig:

 • Bedömningskriterier per indikator och klass
 • Val av byggnadsdelar och rum som ska bedömas
 • Hantering av vissa beräkningsverktyg
 • Samordning av specialister som deltar i certifieringsarbetet
 • Accepterade mätmetoder för verifiering
 • Metoder för bedömning av komplexa byggnader
 • Goda och dåliga exempel på ansökningar

Kursen innehåller övningar som kräver egen dator. 


För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som har gått Miljöbyggnad Baskurs eller Bygga Bo-dialogens tidigare tvådagarskurs i Miljöklassad Byggnad.

Kostnad
Medlem 9 100 kr exkl moms
Ej medlem 13 000 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

GreenBuilding återrapportering

Har du en byggnad som är certifierad i Greenbuilding, och vill vara säker på att du lyckas med återrapporteringen? Då ska du anmäla dig kursen GreenBuilding återrapportering.

I kursen får du lära dig vad som krävs för att lyckas med återrapporteringen, så att certifikatet kan behållas. Bland annat behandlas hantering av mätvärden och krav på spårbarhet.

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som ska sköta återrapporteringen i GreenBuilding.

Kostnad
Medlem: 2000 kr exkl moms
Icke medlem: 2600 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Medborgardialog

Arbetar du inom stadsbyggnadsprojekt och vill lära dig hur du skapar en levande medborgardialog? Anmäl dig till vår onlinekurs i Medborgardialog med Amanda Mitchell, ”Public Engagement specialist” vid Vancouver Stad.

Medborgardialog kan skapa goda förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Samtidigt är det ingen enkel uppgift och många stadsutvecklingsprojekt brottas idag med hur dialogen ska genomföras för att vara givande för alla inblandade.

Ta del av denna unika kurs att lära och inspireras av internationellt erkända experten Amanda Mitchell. Hon arbetar till vardags som ”Public Engagement Specialist” vid Vancouver stad i Kanada. Där ger hon stöd till olika stadsutvecklingsprojekt för att utforma medborgardialog på bästa sätt. 

Kursen är en online-utbildning som består av två delar, en e-learning och en case study. E-learningen tar 70 minuter att genomföra och case studyn cirka 90 minuter. Löpande kursstart!

Du lär dig:

 • Hur du förtydligar målet med medborgardialog
 • Hur du kartlägger målgrupper
 • Hur du bedömer påverkansmöjlighet och hur du involverar grupper som är svåra att nå
 • Hur du organiserar samt effektiviserar dialogen
 • Hur du återkopplar på bästa sätt
 • Hur du undviker de vanligaste fallgroparna
 • Hur du använder online-verktyg som dialogverktyg och hanterar olika taktiska mötesformer

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom privat/offentlig verksamhet och som är involverad i medborgardialog. Vänligen observera att kursen hålls på engelska.

Kostnad:
Medlem 4 700 kr exkl moms
Ej medlem 6 700 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Materialval i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED

Är du intresserad av hur hållbart materialval påverkar byggprocessen och certifieringar? Då är detta kursen som svarar på dina frågor och funderingar.

Val av material vid byggande har stor påverkan på resursanvändning och användning av kemikalier i samhället. Materialval är ett av områdena som har störst påverkan i certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Denna kurs är till för dig som vill fördjupa dig inom området hållbart materialval och hur det hanteras i certifieringssystemen.

Du lär dig:

 • Varför är det viktigt med hållbara materialval
 • Övergripande om certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED
 • Hur materialfrågor hanteras i de olika certifieringssystemen och vilka indikatorer som
  påverkas 
 • Användning av SundaHus, Byggvarubedömningen och BASTA
 • Exempel och övningar för praktisk hantering

För vilka passar kursen?
Kursen är särskilt lämplig för dig som arbetar med materialfrågor inom byggbranschen.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Inte medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Inneklimat i tidigt skede - analys och simulering

Vill du lära dig hur indikatorer rörande inneklimat ska hanteras från tidigt skede till byggskede – vid olika entreprenadformer? Då passar denna kurs dig. 

Under dagen kommer det bli övningar med simuleringsprogram där du får prova på och diskutera med expert inom området. Inför kursen kommer du kunna delta i ett klassrum online där du får tillgång till filmade föreläsningar, kurslitteratur samt möjlighet att ställa frågor som tas upp under kursdagen.

Du lär dig:

 • Hur fönster och solskydd optimeras med högt certifieringsbetyg på köpet
 • Hur du simulerar termisk komfort
 • Kunskap som är till nytta för certifiering i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED

För vilka passar kursen?
Kursen är intressant för alla som arbetar med och berörs av inneklimatfrågor.

Kostnad

Medlem: 5100 kr exkl moms
Ej medlem: 7200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Dagsljus i teori och praktik

Vill du veta mer om hur dagsljus påverkar människors hälsa och välbefinnande? I denna kurs kommer du att få lära dig vad ljus är och varför det är bra för oss. Du kommer även få ta del av de myndighetskrav som finns och vad som diskuteras för framtiden.

På senare år har miljöcertifieringssystemen bidragit till att dagsljusfrågan blivit högaktuell. I förlängningen av detta har vi även fått en diskussion om hur faktorer som förtätning, energieffektivisering och myndighetskrav påverkar dagsljuset. Eftersom dagsljuset behöver beaktas i ett tidigt skede under byggprocessen kommer du lära dig vilka åtgärder som bör göras och hur de kan utföras. Ett viktigt läromål är att få en känsla för hur du tidigt identifierar potentiella dagsljusproblem. 

Du lär dig:

 • Fördelar med dagsljus 
 • Sambandet mellan dagsljus och förtätning av städer
 • Fysikaliska begrepp som t ex luminans och illuminans
 • Olika indikatorer som dagsljusfaktor, himmelsfaktor och dagsljusautonomi
 • Hur man integrerar dagsljusplanering i byggprocessen
 • Hur man hanterar simuleringsmodeller och beräknar dagsljus
 • Nuvarande och framtida myndighetskrav
 • Hur man kan identifiera och åtgärda potentiella dagsljusproblem tidigt i byggprocessen

För vilka passar kursen?
Kursen är avsedd för dig som vill lära dig mer om hur du hanterar dagsljus i byggprocessen. Kursen kan ses som en fördjupning i förhållande till kursen "Inneklimat i tidigt skede" inom dagsljusområdet.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Miljöbyggnad baskurs (B-kurs)

Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för såväl bostäder som lokalbyggnader, stora såväl som små och nya såväl som redan byggda. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler. 

Under kursen får du ta del av de femton indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även med dig kunskap kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator och dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad. 

Du lär dig:

 • Hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat
 • Vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden
 • Vad som krävs av den som genomför certifieringen och av övriga som deltar i projektet
 • Hur flera delbetyg blir ett för hela byggnaden
 • Hur ansökan och granskningsprocessen går till
 • Hur Miljöbyggnad används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad
 • Kostnader kopplade till systemet

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till alla i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Inte medlem 7 200 kr exkl moms

Vad är nästa steg?
Efter avslutad baskurs i Miljöbyggnad kan du gå certifieringskursen (C-kurs) i Miljöbyggnad. Läs mer om C-kursen här.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Inneklimat - avancerad analys och simulering

Är du intresserad av att lära dig om avancerad analys och simulering av inneklimat? Under denna kurs får du lära dig hur man säkerställer ett gott inneklimat, både i teori och i verklighet.

Främst utgår kursen från indikatorerna termisk komfort sommar och vinter. Under dagen varvas teori med praktiska datorsimuleringar. Fokus kommer ligga på tekniska installationer, styrsystem och vädring med utgångspunkt i certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

 Du lär dig:

 • Dimensionera rumsvärmare som radiatorer och konvektorer
 • Dimensionera rumskyla, t ex kylbafflar och VAV-system
 • Bestämma hur varmt ett rum kan bli
 • Beräkna olika former av komfortindex som t ex PPD-index sommar- och vintertid
 • Simulera självdrag, vädring och mekanisk ventilation
 • Känna till och kunna arbeta med inneklimatskrav

För vilka passar kursen?
Kursen är främst avsedd för VVS-projektörer och energiexperter som arbetar med att skapa ett gott inneklimat. Den kan även vara lämplig för de som gått den tidigare kursen "Inneklimat i tidigt skede: analys och simulering" och vill fördjupa sig inom detta område. Kursen förutsätter en viss kunskap inom termiska simuleringar.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

GreenBuilding baskurs (B-kurs)

Vill du lära dig mer om det starka varumärket GreenBuilding? Vill du förstå varför denna certifiering efterfrågas av allt fler hyresgäster? Eller vill du ligga i framkant som en energimedveten fastighetsägare? Då erbjuder vi en översiktlig baskurs i Greenbuilding.

Under kursdagen får du lära dig som krävs för att GreenBuilding-märka en nyproducerad eller befintlig byggnad. Du får ta del av hur en ansökan formuleras och hur omfattande beskrivningen av exempelvis teknik, verksamheter, åtgärder, fördelningsprinciper och noggrannhetsnivå ska göras. I viss omfattning får du även en genomgång av hantering av energifrågan vid nybyggnad. Detsamma gäller ombyggnad, tekniker och åtgärder som oftast är nödvändiga för att klara GreenBuilding-kravet, samt lämpliga beräkningsverktyg för energibesparing och lönsamhet.

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med Greenbuilding i någon form. Kursen är också lämplig för dig som vill veta vilka krav som ställs och vad man kan förvänta sig vid beställning av en GreenBuilding-certifiering. Kanske är det så att ni tagit över en fastighet som är GreenBuilding-certifierad sedan tidigare och behöver mer kunskap om systemet?

Kostnad
Medlem 2000 kr exkl moms
Ej medlem 2600 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

 

LEED v4 baskurs (B-kurs)

Vill du lära dig den senaste versionen av certifieringssystemet LEED? Denna baskurs ger dig förståelse för de grundläggande begrepp och poäng som är relaterade till LEED v4.

Den nya versionen av LEED, LEED v4, skiljer sig markant från den föregående (LEED 2009), speciellt inom material. Nytt för denna version är specifika klassificeringssystem för nya byggnadstyper, som till exempel datacenter, sjukhus och köpcentra. Det finns även bättre onlineverktyg som sin i sin tur ger färre blanketter.

Under dagen kommer du få ta del av miljöaspekter relaterade till ny- och ombyggnationer, bland annat placering, vatten, energi, material och inneklimat.

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som vill arbeta med och ha en grundläggande förståelse för LEED.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Inte medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

BREEAM-SE baskurs (B-kurs)

Vill du lära dig mer om det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, anpassat till svenska myndighetsregler och byggpraxis? Då är vår baskurs i BREEAM-SE det du söker.

I BREEAM bedöms en fastighet utifrån ett antal indikatorer inom energi, material, inomhusklimat, transporter, föroreningar, avfall, vatten och miljöledning. Kursen ger grundläggande kunskaper om BREEAM-SE och hur det bidrar till ett hållbart byggande. Under dagen går vi igenom intentionerna med BREEAM, hur systemet är uppbyggt och används samt ger en översikt av indikatorerna och bedömningskriterierna. Du får med dig BREEAM SE-manualen i ett behändigt format. 

För vilka passar kursen?

Kursen vänder sig till alla i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad BREEAM är, hur det fungerar och används. Kursen ger kunskap så att man kan delta i ett projekt som skall certifieras enligt BREEAM.

Kostnad

Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Efter avslutad baskurs i BREEAM-SE kan du gå BREEAM-SE Accredited Professional. Läs mer om kursen här.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

 

 

BREEAM International Assessor

Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är BREEAM International Assessor utbildningen som lägger grunden för att du ska kunna bli BREEAM-SE Assessor.

När ett projekt certifieras enligt BREEAM krävs en BREEAM Assessor som granskar bevisningen och bedömer om projektet uppfyller kraven. Assessorn fungerar alltså som en revisor som opartiskt bedömer om projektet förtjänar det betyg det vill uppnå. För att du ska kunna bli godkänd BREEAM-SE Assessor krävs att du först går den internationella assessorutbildningen, BREEAM International Assessor. Nästa steg i att bli godkänd svensk assessor är att gå endagskursen BREEAM-SE Assessor som fokuserar på den svenska manualen. 

I dagsläget arrangeras inga kurser för BREEAM International Assessor i Sverige. Därför hänvisar vi till den internationella utbildningen, BREEAM International Assessor training course, som anordnas av BRE. För information om kurstillfällen läs mer här.

För vilka passar kursen?
Denna kurs passar dig som vill bli BREEAM-SE Assessor.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

CEEQUAL Assessor

Vill du bli godkänd Assessor i det brittiska certifieringssystemet CEEQUAL som fokuserar på anläggningsprojekt (exempelvis infrastruktur)? Då är CEEQUAL Assessor en kurs för dig.

CEEQUAL är ett brittiskt certifieringssystem som bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. För att göra en certifieringsansökan, krävs det att projektet använder sig av en godkänd CEEQUAL Assessor.

Utbildningen sker på engelska med lärare från CEEQUAL, men gästas av en svensk assessor, Anna Malmlund från Structor, som kommer bistå deltagarna med hjälp samt bidra med det svenska perspektivet och information om HCA-projektet (Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt).

Läs mer på CEEQUALs hemsida.

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som vill bli Assessor i certifieringssystemet CEEQUAL som bedömer hållbarhetsfrågor inom exempelvis infrastruktur.

Vill du gå kursen?
Nytt kursdatum är ännu inte bestämt, kontakta utbildning@sgbc.se om du är intresserad av denna kurs.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.