Materialval för säljare

Får du ofta frågan om produkterna du säljer kan användas i ett projekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad, BREEAM eller LEED? Vill du bli säkrare på hur du bemöter de frågorna? Då är det här kursen för dig!

Läs mer...

Miljöbyggnad certifieringskurs 3.0 komplettering

Är du certifierad Miljöbyggnadssamordnare och vill bli behörig även i Miljöbyggnad version 3.0? Då är denna online-utbildning det du söker! 

I denna online-utbildning får du komplettera dina Miljöbyggnadskunskaper till version 3.0. Certifieringskursen avslutas med en kunskapskontroll som måste vara godkänd för att du ska kunna kalla dig certifierad Miljöbyggsamordnare i version 3.0. Efter kursen ska du kunna leda certifieringsarbetet vid nyproduktion, ombyggnad eller befintlig byggnad så att certifieringen sker på ett kostnadseffektivt sätt för beställaren.

Ungefärlig tidsuppskattning: 5 timmar

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som gått certifieringskurs i Miljöbyggnad efter 2014-01-01 och vill komplettera till version 3.0.

Kostnad
Medlem 3 700 kr exkl moms
Ej medlem 5 300 kr exkl moms


Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.


Miljöbyggnad baskurs 3.0 komplettering

Vill du komplettera din nuvarande baskurs i Miljöbyggnad till den senaste versionen, 3.0? Då är denna online-utbildning det du söker! 

I denna online-utbildning får du komplettera dina Miljöbyggnadskunskaper till version 3.0. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad version 3.0.
Ungefärlig tidsuppskattning: 3 timmar

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som gått baskurs i Miljöbyggnad efter 2015-01-01 och vill komplettera till Miljöbyggnad version 3.0. Kursen är också första steget för dig som är certifierad innan 2014-01-01 och vill uppdatera dina kunskaper, därefter behöver du gå Miljöbyggnad certifieringskurs.

Kostnad
Medlem 2 100 kr exkl moms
Ej medlem 2 900 kr exkl moms


Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

 

Citylab Network

Ta del av Citylab Network - ditt kontaktnät inom hållbar stadsutveckling!

Hållbarhet inom stadsutveckling är högaktuellt och har aldrig varit så viktigt som nu. Samtidigt är det utmanande och man fastnar lätt i komplexa och tidskrävande frågor.

För att hjälpa varandra, inspireras och ta del av det senaste inom stadsutveckling har vi skapat Citylab Network. I nuläget består nätverket av över 100 personer från hela landet och alla delar av branschen, och fler ska vi bli!

Nätverket Citylab Network präglas av en prestigelös delandekultur. Vi är inte där för att sälja utan för att dela och sprida kunskap, metoder och verktyg. 

Citylab Network erbjuder dig:

 • Nätverksträffar - träffa branschkollegor och lär av experter och praktikfall

 • Webbinarier - månatliga som du kan ta del av i efterhand

 • Studieresor - få inspiration från andra städer, både i Sverige och utomlands

 • Digitalt forum - en kunskapsbank där du kan kommunicera med andra i nätverket

Är du intresserad av att gå med? Registrera dig här!

Citylab Action Program

Citylab Action är ett program där de deltagande projekten får konkreta verktyg för sitt hållbarhetsarbete genom utbildning, handledning och nätverkande. Programmet utgår ifrån Citylab Actions Guide för hållbar stadsutveckling, och startdatum är januari 2018.

Genom Citylab Action går stadsutvecklingsprojekt från vision till handling med stöd av varandra och Sveriges ledande experter inom området. Under sex tvådagarsträffar och via utbildningsportalen SCBC Academy delas kunskap och erfarenheter mellan projekten. Experter inom hållbar stadsutveckling bidrar med inspiration och kunskap. Efter medverkan i programmet kan projekten, om de önskar, certifiera hållbarhetsarbetet då programmet är en del av certifieringen.

Citylab Actions Guide för hållbar stadsutveckling

I centrum för Citylab Action står Citylab Actions Guide för hållbar stadsutveckling. Guiden togs fram år 2015 under ledning av Sweden Green Building Council tillsammans med nästan 50 samarbetspartners där privata företag, kommuner, statliga verk och akademin fanns representerade. Syftet med guiden är att vägleda projekten för att nå en hållbar stadsutveckling. Guiden och programmet har nu också utvecklats till att bli delar av ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

PROGRAMSTART: Mars 2018
Vill du anmäla dig, klicka här.

Har du frågor eller vill veta mer om programmet, skicka ett mail till .Certifieringssystem introduktionskurs

Vill du lära dig mer om vad det finns för certifieringssystem för hållbart byggande i Sverige? I vår introduktionskurs får du en översikt över våra fyra certifieringssystem.

Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED är de mest omtalade och använda systemen för hållbart byggande i Sverige. I vår online-kurs går vi igenom vad de olika systemen innebär. Vi vänder oss till dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen. Kursen passar dig som vill bli mer insatt i ämnet, eller som tänker dig att arbeta mer praktiskt med tjänsterna.
Ungefärlig tidsuppskattning: 2-3 timmar

Du lär dig:

 • Grunderna i de olika systemen
 • Skillnader och likheter mellan de olika systemen
 • Hur certifieringsprocessen går till

Kostnad:
Medlem 1 550 kr exkl moms
Ej medlem 2 100 kr exkl moms

Vilket är nästa steg?
Efter introduktionskursen kan du välja att gå en baskurs (B-kurs) i något av våra system. Läs mer om baskursen i Miljöbyggnad här, om baskursen i LEED här, om baskursen i BREEAM här eller om baskursen i GreenBuilding här.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

WELL Building Standard kurs

Vill du lära dig mer om hur den bebyggda miljön påverkar människors hälsa, välbefinnande och produktivitet? Då är vår heldagsutbildning i "Understanding the WELL Building Standard" något för dig!

Läs mer...

Miljöbyggnad certifieringskurs

Vill du lära dig att certifiera enligt den senaste versionen av Miljöbyggnad? Då är vår tvådagars certifieringskurs i Miljöbyggnad rätt för dig! 

Observera att kursen har behörighetskrav, läs mer längre ned i kursbeskrivningen. 

Att genomföra en certifiering i Miljöbyggnad kräver kontroll på många delprocesser och en stor mängd information ska samlas in i form av exempelvis beskrivningar, deklarationer och beräkningsresultat. I certifieringskursen lär du dig vilka redovisningar som krävs för en ansökan och vilka beräkningsverktyg och mätmetoder som accepteras.

Certifieringskursen avslutas med en kunskapskontroll som måste vara godkänd för att deltagaren ska kunna kalla sig certifierad Miljöbyggsamordnare. Efter kursen ska man kunna leda certifieringsarbetet vid nyproduktion, ombyggnad eller befintlig byggnad så att certifieringen sker på ett kostnadseffektivt sätt för beställaren. Vissa byggnader är riktigt komplicerade, genom att anlita en certifierad Miljöbyggsamordnare vet fastighetsägaren att det är en kunnig person som har hand om certifieringen.


Du lär dig:

 • Bedömningskriterier per indikator och klass
 • Val av byggnadsdelar och rum som ska bedömas
 • Hantering av vissa beräkningsverktyg
 • Samordning av specialister som deltar i certifieringsarbetet
 • Accepterade mätmetoder för verifiering
 • Metoder för bedömning av komplexa byggnader
 • Goda och dåliga exempel på ansökningar

Kursen innehåller övningar som kräver egen dator. 


Behörighetskrav
För att kunna gå certifieringskursen behöver du ha intyg från baskurs i Miljöbyggnad version 3.0, alternativt ha kompletterat en tidigare baskurs till version 3.0.

Kostnad
Medlem 9 100 kr exkl moms
Ej medlem 13 000 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

GreenBuilding återrapportering

Har du en byggnad som är certifierad i Greenbuilding, och vill vara säker på att du lyckas med återrapporteringen? Då ska du anmäla dig kursen GreenBuilding återrapportering.

I kursen får du lära dig vad som krävs för att lyckas med återrapporteringen, så att certifikatet kan behållas. Bland annat behandlas hantering av mätvärden och krav på spårbarhet.

OBS! Nästa kurstillfälle kommer gå i januari 2018, vänligen maila oss om du är intresserad av att gå. 

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som ska sköta återrapporteringen i GreenBuilding.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

Materialval i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED

Är du intresserad av hur hållbart materialval påverkar byggprocessen och certifieringar? Då är detta kursen som svarar på dina frågor och funderingar.

Val av material vid byggande har stor påverkan på resursanvändning och användning av kemikalier i samhället. Materialval är ett av områdena som har störst påverkan i certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Denna kurs är till för dig som vill fördjupa dig inom området hållbart materialval och hur det hanteras i certifieringssystemen.

Du lär dig:

 • Varför är det viktigt med hållbara materialval
 • Övergripande om certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED
 • Hur materialfrågor hanteras i de olika certifieringssystemen och vilka indikatorer som
  påverkas 
 • Användning av SundaHus, Byggvarubedömningen och BASTA
 • Exempel och övningar för praktisk hantering

För vilka passar kursen?
Kursen är särskilt lämplig för dig som arbetar med materialfrågor inom byggbranschen.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

Inneklimat i tidigt skede - analys och simulering

Vill du lära dig hur indikatorer rörande inneklimat ska hanteras från tidigt skede till byggskede – vid olika entreprenadformer? Då passar denna kurs dig. 

Under dagen kommer det bli övningar med simuleringsprogram där du får prova på och diskutera med expert inom området. Inför kursen kommer du kunna delta i ett klassrum online där du får tillgång till filmade föreläsningar, kurslitteratur samt möjlighet att ställa frågor som tas upp under kursdagen.

Du lär dig:

 • Hur fönster och solskydd optimeras med högt certifieringsbetyg på köpet
 • Hur du simulerar termisk komfort
 • Kunskap som är till nytta för certifiering i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED

För vilka passar kursen?
Kursen är intressant för alla som arbetar med och berörs av inneklimatfrågor.

Kostnad

Medlem: 5100 kr exkl moms
Ej medlem: 7200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

Dagsljus i teori och praktik

Vill du veta mer om hur dagsljus påverkar människors hälsa och välbefinnande? I denna kurs kommer du att få lära dig vad ljus är och varför det är bra för oss. Du kommer även få ta del av de myndighetskrav som finns och vad som diskuteras för framtiden.

På senare år har miljöcertifieringssystemen bidragit till att dagsljusfrågan blivit högaktuell. I förlängningen av detta har vi även fått en diskussion om hur faktorer som förtätning, energieffektivisering och myndighetskrav påverkar dagsljuset. Eftersom dagsljuset behöver beaktas i ett tidigt skede under byggprocessen kommer du lära dig vilka åtgärder som bör göras och hur de kan utföras. Ett viktigt läromål är att få en känsla för hur du tidigt identifierar potentiella dagsljusproblem. 

Du lär dig:

 • Fördelar med dagsljus 
 • Sambandet mellan dagsljus och förtätning av städer
 • Fysikaliska begrepp som t ex luminans och illuminans
 • Olika indikatorer som dagsljusfaktor, himmelsfaktor och dagsljusautonomi
 • Hur man integrerar dagsljusplanering i byggprocessen
 • Hur man hanterar simuleringsmodeller och beräknar dagsljus
 • Nuvarande och framtida myndighetskrav
 • Hur man kan identifiera och åtgärda potentiella dagsljusproblem tidigt i byggprocessen

För vilka passar kursen?
Kursen är avsedd för dig som vill lära dig mer om hur du hanterar dagsljus i byggprocessen. 

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

Citylab Action introduktionskurs

Är du intresserad av att lära dig mer om Citylab Action? Nu erbjuder vi onlinekursen Citylab Action introduktionskurs, då du får veta hur ditt stadsutvecklingsprojekt vinner på att delta i programmet Citylab Action. Från och med 2018 kommer du också kunna certifiera ditt stadsutvecklingsprojekt. 

Läs mer...

Miljöbyggnad baskurs

Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för såväl bostäder som lokalbyggnader, stora såväl som små och nya såväl som redan byggda. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler. 

Under kursen får du ta del av de 16 indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även med dig kunskap kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator och dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad. 

Du lär dig:

 • Hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat
 • Vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden
 • Vad som krävs av den som genomför certifieringen och av övriga som deltar i projektet
 • Hur flera delbetyg blir ett för hela byggnaden
 • Hur ansökan och granskningsprocessen går till
 • Hur Miljöbyggnad används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad
 • Kostnader kopplade till systemet

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till alla i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Vad är nästa steg?
Efter avslutad baskurs i Miljöbyggnad kan du gå certifieringskursen i Miljöbyggnad. Läs mer om Miljöbyggnad certifieringskurs här.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

Inneklimat - avancerad analys och simulering

Är du intresserad av att lära dig hur avancerad analys och simulering av inneklimat fungerar? Under denna kurs får du lära dig hur man säkerställer ett gott inneklimat, både i teori och i verklighet.

Främst utgår kursen från indikatorerna termisk komfort sommar och vinter. Under dagen varvas teori med praktiska datorsimuleringar. Fokus kommer ligga på tekniska installationer, styrsystem och vädring med utgångspunkt i certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

 Du lär dig:

 • Dimensionera rumsvärmare som radiatorer och konvektorer
 • Dimensionera rumskyla, t ex kylbafflar och VAV-system
 • Bestämma hur varmt ett rum kan bli
 • Beräkna olika former av komfortindex som t ex PPD-index sommar- och vintertid
 • Simulera självdrag, vädring och mekanisk ventilation
 • Känna till och kunna arbeta med inneklimatskrav

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som arbetar med att skapa ett gott inneklimat. Kursen förutsätter en viss kunskap inom termiska simuleringar.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

GreenBuilding baskurs

Vill du lära dig mer om det starka varumärket GreenBuilding? Vill du förstå varför denna certifiering efterfrågas av allt fler hyresgäster? Eller vill du ligga i framkant som en energimedveten fastighetsägare? Då erbjuder vi en översiktlig baskurs i Greenbuilding.

Under kursdagen får du lära dig som krävs för att GreenBuilding-märka en nyproducerad eller befintlig byggnad. Du får ta del av hur en ansökan formuleras och hur omfattande beskrivningen av exempelvis teknik, verksamheter, åtgärder, fördelningsprinciper och noggrannhetsnivå ska göras. I viss omfattning får du även en genomgång av hantering av energifrågan vid nybyggnad. Detsamma gäller ombyggnad, tekniker och åtgärder som oftast är nödvändiga för att klara GreenBuilding-kravet, samt lämpliga beräkningsverktyg för energibesparing och lönsamhet.

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med Greenbuilding i någon form. Kursen är också lämplig för dig som vill veta vilka krav som ställs och vad man kan förvänta sig vid beställning av en GreenBuilding-certifiering. Kanske är det så att ni tagit över en fastighet som är GreenBuilding-certifierad sedan tidigare och behöver mer kunskap om systemet?

Kostnad
Medlem 2000 kr exkl moms
Ej medlem 2600 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

 

LEED v4 baskurs

Vill du lära dig den senaste versionen av certifieringssystemet LEED? Denna baskurs ger dig förståelse för de grundläggande begrepp och poäng som är relaterade till LEED v4.

Den nya versionen av LEED, LEED v4, skiljer sig markant från den föregående (LEED 2009), speciellt inom material. Nytt för denna version är specifika klassificeringssystem för nya byggnadstyper, som till exempel datacenter, sjukhus och köpcentra. Det finns även bättre onlineverktyg som i sin tur ger färre blanketter.

Under dagen kommer du få ta del av miljöaspekter relaterade till ny- och ombyggnationer, bland annat placering, vatten, energi, material och inneklimat.

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som vill arbeta med och ha en grundläggande förståelse för LEED.

Kursen ger 8 CE Hours.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.

BREEAM-SE baskurs

Vill du lära dig mer om det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, anpassat till svenska myndighetsregler och byggpraxis? Då är vår baskurs i BREEAM-SE det du söker.

I BREEAM bedöms en fastighet utifrån ett antal indikatorer inom energi, material, inomhusklimat, transporter, föroreningar, avfall, vatten och miljöledning. Kursen ger grundläggande kunskaper om BREEAM-SE och hur det bidrar till ett hållbart byggande. Under dagen går vi igenom intentionerna med BREEAM, hur systemet är uppbyggt och används, samt ger en översikt över indikatorerna och bedömningskriterierna. Du får med dig BREEAM SE-manualen i ett behändigt format. 

För vilka passar kursen?

Kursen vänder sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad BREEAM är, hur det fungerar och används. Kursen ger kunskap så att du kan delta i ett projekt som skall certifieras enligt BREEAM.

Kostnad

Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Efter avslutad baskurs i BREEAM-SE kan du gå BREEAM-SE Accredited Professional. Läs mer om kursen här.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.