Materialval i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED

Är du intresserad av hur hållbart materialval påverkar byggprocessen och certifieringar? Då är detta kursen som svarar på dina frågor och funderingar.

Val av material vid byggande har stor påverkan på resursanvändning och användning av kemikalier i samhället. Materialval är ett av områdena som har störst påverkan i certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Denna kurs är till för dig som vill fördjupa dig inom området hållbart materialval och hur det hanteras i certifieringssystemen.

Du lär dig:

  • Varför är det viktigt med hållbara materialval
  • Övergripande om certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED
  • Hur materialfrågor hanteras i de olika certifieringssystemen och vilka indikatorer som
    påverkas 
  • Användning av SundaHus, Byggvarubedömningen och BASTA
  • Exempel och övningar för praktisk hantering

För vilka passar kursen?
Kursen är särskilt lämplig för dig som arbetar med materialfrågor inom byggbranschen.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.