WELL Building Standard kurs

Vill du lära dig mer om hur den bebyggda miljön påverkar människors hälsa, välbefinnande och produktivitet? Då är vår heldagsutbildning i "Understanding the WELL Building Standard" något för dig!


Download the course brief in English here. If you wish to attend the course, please email us at


"Understanding the WELL Building Standard" väver samman det bästa inom design och konstruktion med faktabaserade folkhälsointerventioner. I denna kurs lär du dig att utnyttja den bebyggda miljön som ett medel för att stödja människors hälsa, välbefinnande och produktivitet. Strategier för att förbättra brukarnas näring, kondition, humör, sömnmönster och prestanda genom design- och produktionsmetoder utforskas i detalj. Denna innehållsrika kursdag hjälper yrkesverksamma inom byggbranschen, fastighetsägare och hyresgäster att förstå sina roller i att förbättra folkhälsan. Den hjälper också vårdpersonal att förstå den kritiska roll som den bebyggda miljön har för människors hälsa och välbefinnande. Utbildningen fungerar även som ett avgörande steg i förberedelserna mot en examen som WELL Accredited Professional (WELL AP). OBS! Kursen hålls på engelska, understödd på svenska av Sweden Green Building Councils kursledare. 

Du kan ladda ner WELL Standard här.

Kursmål:

• Att kunna identifiera syfte, huvuddelar samt struktur kring WELL Building Standard
• Diskutera den medicinska grunden för Concept (kategori) och Feature (poäng) inom WELL Building Standard
• Förstå framgångsrika strategier för att kunna uppfylla kraven i WELL Features.
• Lära sig om WELL-resurser och hur man blir en WELL Accredited Professional

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som vill lära dig mer om hur om hur du kan främja hälsa genom design av bebyggd miljö. Har du en LEED Credential? LEED Green Associates och LEED APs kan tjäna 6 timmar CE -Continuing Education för den här kursen.

Kostnad:
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.