Inneklimat - avancerad analys och simulering

Är du intresserad av att lära dig hur avancerad analys och simulering av inneklimat fungerar? Under denna kurs får du lära dig hur man säkerställer ett gott inneklimat, både i teori och i verklighet.

Främst utgår kursen från indikatorerna termisk komfort sommar och vinter. Under dagen varvas teori med praktiska datorsimuleringar. Fokus kommer ligga på tekniska installationer, styrsystem och vädring med utgångspunkt i certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

 Du lär dig:

  • Dimensionera rumsvärmare som radiatorer och konvektorer
  • Dimensionera rumskyla, t ex kylbafflar och VAV-system
  • Bestämma hur varmt ett rum kan bli
  • Beräkna olika former av komfortindex som t ex PPD-index sommar- och vintertid
  • Simulera självdrag, vädring och mekanisk ventilation
  • Känna till och kunna arbeta med inneklimatskrav

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som arbetar med att skapa ett gott inneklimat. Kursen förutsätter en viss kunskap inom termiska simuleringar.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.