webbinarier hemsidan

 

Ladda ned en översikt över webbinarierna här:
Webbinarier hösten 2016 och våren 2017 (PDF)
Webbinarier hösten 2017 (PDF)

Kommande webbinarier:


Uppdatering om Citylab 2.0 - få koll på det senaste inom systemet!

 • Skillnader mellan 1.0 och 2.0
 • Så går du tillväga för att certifiera!
 • Tips och råd för dig som vill certifiera ett stadsutvecklings projekt

Pehr Hård, driftchef Citylab, Sweden Green Building Council
Fredagen den 31 augusti 2018 kl 10.00

Öppet webbinar - anmäl dig här!


Så inkluderar du unga i processen!

 • Hur når vi unga?
 • Misstagen som görs när vi försöker nå unga
 • Hur skapa plattform för att inkludera?

Maria Strandberg, projektledare, jagvillhabostad.nu
Torsdagen den 27 september 2018 kl 10.00


Så arbetar vi med hållbarhetsprogrammet i genomförandet

 • Varför ett hållbarhetsprogram för Campus Albano?
 • Resultat – vad har det givit projektet?
 • Do´s och don´ts

Elin Salomonsson, miljö -och hållbarhetskonsult, Bjerking
Torsdagen den 11 oktober 2018 kl 10.00


Socialt värdeskapande analyser – så kan platsen bidra till social hållbarhet

 • Proaktiva analyser för ökad social hållbarhet
 • Hur fungerar det?
 • Tre tips för att lyckas!

Helena Klintström, ansvarig för hållbar stadsutveckling, WSP Advisory
Torsdagen den 1 november 2018 kl 10.00

  

 

 

Saknar du ett tema eller vill du hålla ett webbinarium?
Tipsa till:

 

 

 

Tidigare webbinarier:


Skolans roll i en hållbar stadsdel - så lyckas du!

 • Skolan som lärande exempel
 • Så kan skolan påverka värderingar och därmed beteenden
 • Social hållbarhet - finns i skolan! 
Fredrik Frensborg, WSP

Att skapa efterfrågan på renovering med lägre energianvändning

 • Hur får vi nöjda boende?
 • Så skapar du en effektiv och lönsam renovering!
 • Vad finns det för plusvärden i energirenovering?

  Bengt Wånggren, Sweden Green Building Council 

Så planeras Brf Viva i Göteborg för människor ska kunna leva hållbart

 • Så har vi tänkt kring hållbar bostad- och stadsutveckling med människan i centrum
 • Ekosystemtjänster – bevarande och kompensering 
 • Boende utan egen bil – konkreta lösningar

Therese Berg, Riksbyggen

Certifiering enligt Citylab Action – så kan du testa och påverka

 • Hör om strukturen för certifieringen enligt Citylab Action - senaste nytt!
 • Så kan du vara med och påverka innehållet i certifiering systemet
 • Lär dig kopplingen till programmet Citylab Action och Citylab Action - Guide för hållbarstadsutveckling

Ann-Kristin Belkert, Sweden Green Building Council


Vad är en byggemenskap och hur kan konceptet bidra till en hållbar utveckling?

 • Vad är en byggemenskap?
 • Vad är potentialen med byggemenskaper?
 • Så ser Inobis genomförandeprocess ut - 12 steg!


Pernilla Ottosson, Inobi arkitekter


Stadsdelscertifiering - affärsnytta för alla parter
Hans Wallström, Skanska


Medborgardialog och samverkansprocesser – forskningsprojektet Decode
Björn Hellström, KTH, Tyréns och projektledare Decode


Citylab Action – erfarenheter från pilotomgången 2016

 • Vad är Citylab Action?
 • Hur har programmet hjälpt medverkande projekt?
 • Framgångsfaktorer och utmaningar


Tomas Gustafsson, Sweden Green Building Council


 Så har BREEAM hjälpt oss i vårt hållbarhetsarbete! 

 • Ta del av Lidls hållbarhetsresa och dess verktyg
 • Lidl - en del av stadens service mer än bara en byggnad
 • Framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete i processen!  

Mattias Tas, Lidl
Torbjön Larson, Cowi


 Innovationsplattform - för en ökad samverkan och innovation

 • Innovationsarbete inom offentlig sektor – vad handlar det om?
 • Innovationsplattform – vad kan det vara? Hör om exempel från svenska kommuner!
 • Vad har vi lärt så långt?

Erica Eneqvist, RISE


Styra mot en låg resursanvändning med cirkulära flöden – hur gör man?

 • Cirkulär/Linjär resurshantering
 • Affärsmodeller för cirkulär ekonomi
 • Samarbete för cirkulär resurshantering

Robert af Wetterstedt, Bjerking


Social hållbarhet - så planerar du för mjuka värden i ett tidigt skede!

Lär dig mer om hur du praktiskt lyfter sociala aspekter i planering. Sarah berättar om goda exempel som du kan lära dig av!

 • Så identifierar du rätt metod för ditt projekt
 • Social konsekvensbeskrivning (SKB) – metod för att tydliggöra och lyfta sociala aspekter
 • Dialog och intervju som verktyg
 • Lär av goda exempel!
Sarah Isaksson, arbetar med social hållbarhet , Tyréns och Decode 
 

 

Så skapar du en bättre byggprocess med tidig medborgardialog - ett framgångsrikt exempel!

Lär av projektet som vände på planprocessen. Först pratade de med invånare och sen planerade.
Hör om hur de lyckades med medborgardialogen i projektet Kalejdohill!

 • Så engagerade vi medborgarna för att utveckla destinationen
 •  Hur kan man involvera invånarna?
 •  Tidig investering betalar sig på långsikt - så tänker vi!

Håkan Berg, VD  & styrelseordförande Kalejdohill, HSB Norra Stor-Stockholm

26 september 2017 kl. 10.00-11.00

 


Så går vi från vision till handling för hållbara områden!
Hör om Täbys arbete att skapa hållbara områden. Ta del av deras nya klimatberäkningsverktyg som hjälper dem att räkna på klimat!

 • Verktyg - kompetensprogram och uppföljningsplan
 • Klimatberäkningsverktyg – så kan vi räkna på klimat

Jenni Brink Bylund, miljöplanerare, Täby kommun
26 oktober 2017 kl 10.00-11.00


Citylab Action certifiering - kriterier för certifiering

 • Vilka krav ställs i certifieringen?
 • Hur går en granskning till?
 • Vilka projekt kan certifiera sig?

Johan Ehle, Sweden Green Building Council
7 december 2017 kl. 10.00-11.00


Ekosystemtjänster i detaljplaneringen - så gör du!

 • Därför är ekosystemtjänster relevanta i planeringen
 • Så kan du integrera ekosystemtjänster i detaljplaneringen
 • Lär dig mäta ekosystemtjänster!

Jan Wijkmark, hållbarhetschef, White arkitekter

10.00 den 1 febuari 2018 

 


 

Citylab Action Certifering - allt du behöver veta

 • Certifieringsprocessen
 • Vem kan certifiera sig, vilka behöverdu ha meddig?
 • Vad kostar det?

Pehr Hård, driftchef Citylab, SGBC
23 februari 2018 KL 10.00


Inomhus odling - hur fungerar det?

 • Tekniska aspekter - fungerar det i alla byggnader
 • Värde skapande för byggnader
 • Katalysator för smarta och cirkulära stadsdelar
 • Lönsamhet och hållbarhets aspekter

Sepehr Mousavizadeh, sustainability strategist, Plantagon 
16 april 2018 kl. 10.00


Samhällsbarometern 2018 - rappport om framtidens stad

 • Framtidens städer - hur ser den ut?
 • Är svenskar redo för förändringar?

Pia Stoll, hållbarhetschef, PE

 


Hur sätter du organisationen för att lyckas med hållbarhetsfrågorna?

 • Gemensamt arbete baserat på deltagande och medverkan från alla parter som medverkar i planeringen av Väsjön
 • Återkoppling och kompetensutveckling - en viktig framgångsfaktor 
 • Samarbete - för att skapa flexibilitet som lämnar utrymme för framtida tekniklösningar och innovationer

Susan Silverberg, projektledare och hållbarhetsstrateg, Sollentuna kommun  
13 juni 2018  kl. 10.00

 


 

Missade du ett webbinarie? 
Logga in på SGBCs academy och se i efterhand! Saknar du inlogg hör av dig till