webbinarier hemsidan

 

Ladda ned en översikt över webbinarierna här:
Webbinarier hösten 2016 och våren 2017 (PDF)
Webbinarier hösten 2017 (PDF)

Kommande webbinarier:

 

 

Ekosystemtjänster i detaljplaneringen - så gör du!

 • Därför är ekosystemtjänster relevanta i planeringen
 • Så kan du integrera ekosystemtjänster i detaljplaneringen
 • Lär dig mäta ekosystemtjänster!

Jan Wijkmark, hållbarhetschef, White arkitekter

INSTÄLLD pga sjukdom. Återkommer med datum. 


Citylab Action certifiering - kriterier för certifiering

 • Vilka krav ställs i certifieringen?
 • Hur går en granskning till?
 • Vilka projekt kan certifiera sig?

Representant, Sweden Green Building Council

7 december 2017 kl. 10.00-11.00


 

Tidigare webbinarier:


Skolans roll i en hållbar stadsdel - så lyckas du!

 • Skolan som lärande exempel
 • Så kan skolan påverka värderingar och därmed beteenden
 • Social hållbarhet - finns i skolan! 
Fredrik Frensborg, WSP

Att skapa efterfrågan på renovering med lägre energianvändning

 • Hur får vi nöjda boende?
 • Så skapar du en effektiv och lönsam renovering!
 • Vad finns det för plusvärden i energirenovering?

  Bengt Wånggren, Sweden Green Building Council 

Så planeras Brf Viva i Göteborg för människor ska kunna leva hållbart

 • Så har vi tänkt kring hållbar bostad- och stadsutveckling med människan i centrum
 • Ekosystemtjänster – bevarande och kompensering 
 • Boende utan egen bil – konkreta lösningar

Therese Berg, Riksbyggen

Certifiering enligt Citylab Action – så kan du testa och påverka

 • Hör om strukturen för certifieringen enligt Citylab Action - senaste nytt!
 • Så kan du vara med och påverka innehållet i certifiering systemet
 • Lär dig kopplingen till programmet Citylab Action och Citylab Action - Guide för hållbarstadsutveckling

Ann-Kristin Belkert, Sweden Green Building Council


Vad är en byggemenskap och hur kan konceptet bidra till en hållbar utveckling?

 • Vad är en byggemsanskap?
 • Vad är potentialen med byggemenskaper?
 • Så ser Inobis genomförandeprocess ut - 12 steg!


Pernilla Ottosson, Inobi arkitekter


Stadsdelscertifiering - affärsnytta för alla parter
Hans Wallström, Skanska


Medborgardialog och samverkansprocesser – forskningsprojektet Decode
Björn Hellström, KTH, Tyréns och projektledare Decode


Citylab Action – erfarenheter från pilotomgången 2016

 • Vad är Citylab Action?
 • Hur har programmet hjälpt medverkande projekt?
 • Framgångsfaktorer och utmaningar


Tomas Gustafsson, Sweden Green Building Council


 Så har BREEAM hjälpt oss i vårt hållbarhetsarbete! 

 • Ta del av Lidls hållbarhetsresa och dess verktyg
 • Lidl - en del av stadens service mer än bara en byggnad
 • Framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete i processen!  

Mattias Tas, Lidl
Torbjön Larson, Cowi


 Innovationsplattform - för en ökad samverkan och innovation

 • Innovationsarbete inom offentlig sektor – vad handlar det om?
 • Innovationsplattform – vad kan det vara? Hör om exempel från svenska kommuner!
 • Vad har vi lärt så långt?

Erica Eneqvist, RISE


Styra mot en låg resursanvändning med cirkulära flöden – hur gör man?

 • Cirkulär/Linjär resurshantering
 • Affärsmodeller för cirkulär ekonomi
 • Samarbete för cirkulär resurshantering

Robert af Wetterstedt, Bjerking


Social hållbarhet - så planerar du för mjuka värden i ett tidigt skede!

Lär dig mer om hur du praktiskt lyfter sociala aspekter i planering. Sarah berättar om goda exempel som du kan lära dig av!

 • Så identifierar du rätt metod för ditt projekt
 • Social konsekvensbeskrivning (SKB) – metod för att tydliggöra och lyfta sociala aspekter
 • Dialog och intervju som verktyg
 • Lär av goda exempel!
Sarah Isaksson, arbetar med social hållbarhet , Tyréns och Decode 
 

 

Så skapar du en bättre byggprocess med tidig medborgardialog - ett framgångsrikt exempel!

Lär av projektet som vände på planprocessen. Först pratade de med invånare och sen planerade.
Hör om hur de lyckades med medborgardialogen i projektet Kalejdohill!

 • Så engagerade vi medborgarna för att utveckla destinationen
 • Hur kan man involvera invånarna?
 • Tidig investering betalar sig på långsikt - så tänker vi!

Håkan Berg, VD  & styrelseordförande Kalejdohill, HSB Norra Stor-Stockholm

26 september 2017 kl. 10.00-11.00

 


Så går vi från vision till handling för hållbara områden!
Hör om Täbys arbete att skapa hållbara områden. Ta del av deras nya klimatberäkningsverktyg som hjälper dem att räkna på klimat!

 • Verktyg - kompetensprogram och uppföljningsplan
 • Klimatberäkningsverktyg – så kan vi räkna på klimat

Jenni Brink Bylund, miljöplanerare, Täby kommun
26 oktober 2017 kl 10.00-11.00

 


Missade du ett webbinarie?
Logga in på SGBCs academy och se i efterhand! Saknar du inlogg hör av dig till