webbinarier hemsidan

 

Ladda ned en översikt över webbinarierna här:
Webbinarier hösten 2016 och våren 2017 (PDF)
Webbinarier hösten 2017 (PDF)

Kommande webbinarier:


Samhällsbarometern 2018 - rappport om framtidens stad

 • Framtidens städer - hur ser den ut?
 • Är svenskar redo för förändringar?

Pia Stoll, hållbarhetschef, PE
Inställd pga sjukdom - återkommer med nytt datum!


Hur sätter man orginisationen för att lyckas med hållbarhetsfrågorna?

 • Gemensamt arbete baserat på deltagande och medverkan från alla parter som medverkar i planeringen av Väsjön
 • Återkoppling och kompetensutveckling - en viktig framgångsfaktor 
 • Samarbete - för att skapa flexibilitet som lämnar utrymme för framtida tekniklösningar och innovationer

Susan Silverberg, projektledare och hållbarhetsstrateg, Sollentuna kommun 
Maj 2018 kl. 10.00 (datum meddelas inom kort)


IKT - vad är det, och hur kan du applicera det i stadsplaneringen?
Hur fungerar IKT i praktiken? Vad gör det för nytta, och hur ser vinsterna ut? IKT kan kännas ogreppbart. Här reder vi ut begreppet och ger konkreta tips hur du kan använda det i stadsplaneringen! 

 • Hur kan IKT hjälpa staden att minska skadedjur och hantera avfall?
 • Smart bänk - återanvänder solens energi till bänkens funktioner!

Per Järnebrink, VD, EWF Eco AB
7 juni 2018 KL 10.00


Citylab Action Utveckling - vad händer nu, vad är på gång?

 • Steg 2 - genomförande 
 • Steg 3 - förvaltning
 • Internationalisering – vad händer?

Sigrid Walve, chef Citylab, SGBC
återkommer med datum 

 

Saknar du ett tema eller vill du hålla ett webbinarium?
Tipsa till:

 

Tidigare webbinarier:


Skolans roll i en hållbar stadsdel - så lyckas du!

 • Skolan som lärande exempel
 • Så kan skolan påverka värderingar och därmed beteenden
 • Social hållbarhet - finns i skolan! 
Fredrik Frensborg, WSP

Att skapa efterfrågan på renovering med lägre energianvändning

 • Hur får vi nöjda boende?
 • Så skapar du en effektiv och lönsam renovering!
 • Vad finns det för plusvärden i energirenovering?

  Bengt Wånggren, Sweden Green Building Council 

Så planeras Brf Viva i Göteborg för människor ska kunna leva hållbart

 • Så har vi tänkt kring hållbar bostad- och stadsutveckling med människan i centrum
 • Ekosystemtjänster – bevarande och kompensering 
 • Boende utan egen bil – konkreta lösningar

Therese Berg, Riksbyggen

Certifiering enligt Citylab Action – så kan du testa och påverka

 • Hör om strukturen för certifieringen enligt Citylab Action - senaste nytt!
 • Så kan du vara med och påverka innehållet i certifiering systemet
 • Lär dig kopplingen till programmet Citylab Action och Citylab Action - Guide för hållbarstadsutveckling

Ann-Kristin Belkert, Sweden Green Building Council


Vad är en byggemenskap och hur kan konceptet bidra till en hållbar utveckling?

 • Vad är en byggemenskap?
 • Vad är potentialen med byggemenskaper?
 • Så ser Inobis genomförandeprocess ut - 12 steg!


Pernilla Ottosson, Inobi arkitekterStadsdelscertifiering - affärsnytta för alla parter
Hans Wallström, Skanska


Medborgardialog och samverkansprocesser – forskningsprojektet Decode
Björn Hellström, KTH, Tyréns och projektledare Decode


Citylab Action – erfarenheter från pilotomgången 2016

 • Vad är Citylab Action?
 • Hur har programmet hjälpt medverkande projekt?
 • Framgångsfaktorer och utmaningar


Tomas Gustafsson, Sweden Green Building Council


 Så har BREEAM hjälpt oss i vårt hållbarhetsarbete! 

 • Ta del av Lidls hållbarhetsresa och dess verktyg
 • Lidl - en del av stadens service mer än bara en byggnad
 • Framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete i processen!  

Mattias Tas, Lidl
Torbjön Larson, Cowi


 Innovationsplattform - för en ökad samverkan och innovation

 • Innovationsarbete inom offentlig sektor – vad handlar det om?
 • Innovationsplattform – vad kan det vara? Hör om exempel från svenska kommuner!
 • Vad har vi lärt så långt?

Erica Eneqvist, RISE


Styra mot en låg resursanvändning med cirkulära flöden – hur gör man?

 • Cirkulär/Linjär resurshantering
 • Affärsmodeller för cirkulär ekonomi
 • Samarbete för cirkulär resurshantering

Robert af Wetterstedt, Bjerking


Social hållbarhet - så planerar du för mjuka värden i ett tidigt skede!

Lär dig mer om hur du praktiskt lyfter sociala aspekter i planering. Sarah berättar om goda exempel som du kan lära dig av!

 • Så identifierar du rätt metod för ditt projekt
 • Social konsekvensbeskrivning (SKB) – metod för att tydliggöra och lyfta sociala aspekter
 • Dialog och intervju som verktyg
 • Lär av goda exempel!
Sarah Isaksson, arbetar med social hållbarhet , Tyréns och Decode 
 

 

Så skapar du en bättre byggprocess med tidig medborgardialog - ett framgångsrikt exempel!

Lär av projektet som vände på planprocessen. Först pratade de med invånare och sen planerade.
Hör om hur de lyckades med medborgardialogen i projektet Kalejdohill!

 • Så engagerade vi medborgarna för att utveckla destinationen
 •  Hur kan man involvera invånarna?
 •  Tidig investering betalar sig på långsikt - så tänker vi!

Håkan Berg, VD  & styrelseordförande Kalejdohill, HSB Norra Stor-Stockholm

26 september 2017 kl. 10.00-11.00

 


Så går vi från vision till handling för hållbara områden!
Hör om Täbys arbete att skapa hållbara områden. Ta del av deras nya klimatberäkningsverktyg som hjälper dem att räkna på klimat!

 • Verktyg - kompetensprogram och uppföljningsplan
 • Klimatberäkningsverktyg – så kan vi räkna på klimat

Jenni Brink Bylund, miljöplanerare, Täby kommun
26 oktober 2017 kl 10.00-11.00


Citylab Action certifiering - kriterier för certifiering

 • Vilka krav ställs i certifieringen?
 • Hur går en granskning till?
 • Vilka projekt kan certifiera sig?

Johan Ehle, Sweden Green Building Council
7 december 2017 kl. 10.00-11.00


Ekosystemtjänster i detaljplaneringen - så gör du!

 • Därför är ekosystemtjänster relevanta i planeringen
 • Så kan du integrera ekosystemtjänster i detaljplaneringen
 • Lär dig mäta ekosystemtjänster!

Jan Wijkmark, hållbarhetschef, White arkitekter

10.00 den 1 febuari 2018 


Citylab Action Certifering - allt du behöver veta

 • Certifieringsprocessen
 • Vem kan certifiera sig, vilka behöverdu ha meddig?
 • Vad kostar det?

Pehr Hård, driftchef Citylab, SGBC
23 februari 2018 KL 10.00


Inomhus odling - hur fungerar det?

 • Tekniska aspekter - fungerar det i alla byggnader
 • Värde skapande för byggnader
 • Katalysator för smarta och cirkulära stadsdelar
 • Lönsamhet och hållbarhets aspekter

Sepehr Mousavizadeh, sustainability strategist, Plantagon 
16 april 2018 kl. 10.00

 

Missade du ett webbinarie? 
Logga in på SGBCs academy och se i efterhand! Saknar du inlogg hör av dig till