Nomineringsformulär Årets LEED-byggnad/projekt 2024

Utmärkelsen för Årets LEED-byggnad/projekt i Sverige har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna det bästa projekt som certifierats enligt LEED under det gångna året och samtidigt premiera hållbart byggande i Sverige.

Den nominerade byggnaden/projekt ha antingen preliminärt certifierats (Design Stage) eller slutgiltigt certifierats (Post construction) enligt LEED BD+C (Building Design and Construction) / LEED ID+C (Interior Design and Construction) ELLER certifierats/recertifierats enligt LEED O+M (Operations and Maintenance) mellan den 1 maj 2023 och den 13 september 2024.

Administrativa uppgifter

Namn
Namn
Namn
Fastighetsägaren är informerad om nomineringen*

Projektspecifika uppgifter

Projektets LEED scorecard ska bifogas ansökan. För projekt som endast genomgått Design Stage granskning, ska en förklaring lämnas till hur projektet förväntar att uppnå den poäng som angetts ovan. I LEED scorecard ska tydligt framgå vilka poäng som inte är granskade och bedömda ”Anticipated” i Design stage granskning och hur de bedöms kunna uppfyllas. (Max 150 ord.)
Projektets LEED scorecard ska bifogas ansökan. För projekt som är recertifierad, ska en förklaring lämnas till hur projektet har förbättrat jämfört med initial LEED O+M certifiering. I LEED scorecard ska tydligt framgå vilka poäng som har förbättras. (Max 150 ord.)
Är projektet part i någon pågående tvist?*
(entreprenör, teknisk konsult, arkitekt etc.)
Berätta om byggnaden/projektet, dess historik, syftet med byggnaden/projektet, beställarkrav osv. (Max 250 ord.)
(Max 150 ord.)

Arbetet med prioriterade områden

Beskriv under följande områden hur projektet har arbetat med följande hållbarhetsaspekter, och ge exempel på lösningar. I de fall det finns kvantifierbara data ange detta.
Om möjligt, ange projektets beräknade klimatpåverkan och ange vilka skeden, moduler, byggdelar, m.m. som ingår i beräkningen. (Max 150 ord.)
Beskriv eventuella passiva designlösningar så som utformning och solavskärmning. Finns det elproduktion på plats från sol, vind, mark, luft eller vatten? Om ja, Ange systemstorlek eller kapacitet på plats. (Max 150 ord.)
Beskriv andra eventuella lösningar så som flexibilitet och resurseffektivitet. Om möjligt, ange kvantifierbara data för återbruk och återvunnet material, koldioxidbesparing eller motsvarande. (Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
Beskriv kortfattat (max 250 ord) hur projektet bidrar till att göra samhällsbyggnadssektorn mer hållbar och varför projektet bör bli årets LEED-byggnad/projekt år 2024.
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 64 MB, Max. files: 5.
    Ladda upp minst en högupplöst bild på den nominerade byggnaden.
    Villkor för inlämnat material.*