LEED

The LEED™ Green Building Rating System anses vara det internationellt mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke-vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. Sweden Green Building Council är officiell samarbetspartner för USGBC sedan 2013.

Certifieringsstöd för LEED

Här hittar du stöd och råd i certifieringsarbetet

För dig som vill certifiera

Är LEED eller miljöcertifiering nytt för er? Här kan ni lära er mer!