Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift. Som fastighetsägare kan du höja värdet på dina objekt och lättare attrahera hyresgäster genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift innebär.

Vad är Miljöbyggnad iDrift?

Ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift. Läs mer om det här.

Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad iDrift

Läs mer om certifieringsprocessen i Miljöbyggnad iDrift.

Användarstöd för Miljöbyggnad iDrift

Här hittar du som arbetar med Miljöbyggnad iDrift allt du behöver.

Certifierade samordnare i Miljöbyggnad iDrift

Personer som har gått baskursen i Miljöbyggnad iDrift samt klarat kunskapskontrollen har erhållit kunskap att leda certifieringsarbetet i Miljöbyggnad iDrift

Kurser i Miljöbyggnad iDrift

Lär dig mer om Miljöbyggnad iDrift av våra branschledande experter.

Aktuellt i Miljöbyggnad iDrift

Öppettider och certifiering under sommaren

Under juli och augusti kommer svarstider och handläggningstider vara lite längre än vanligt på grund av semestertider, men vi arbetar för att återkoppla så snabbt vi kan. Vecka 29-30 håller Sweden Gre...

Fokus på SGB Awards: Årets Miljöbyggnad iDrift 2021, Syret 6

När Miljöbyggnad iDrift lanserades sommaren 2020 var Wihlborgs fastighet Syret 6 i Lund ett av pilotprojekten. Byggnaden ligger i Ideon Science Park som huserar aktörer inom bland annat IT och life sc...

Miljöbyggnad iDrift och NollCO2 godkänns av GRESB

SGBC:s egenutvecklade certifieringar Miljöbyggnad iDrift och NollCO2 har nu genomgått en godkänd granskning av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) med resultatet “Full point certificat...

Tryckfel i manualen och Excel-filen för MBiD 1.1

I februari 2022 lanserades en uppdaterad manual för Miljöbyggnad iDrift 1.1. SGBC har sedan dess rättat till några tryckfel i både manualen och det tillhörande Excel-dokumentet gällande kriterierna MB...

Turning Torsos projektledare ger tips om Miljöbyggnad iDrift

Nordens högsta skyskrapa har certifierats med Miljöbyggnad iDrift nivå Silver. Det välkända landmärket reser sig 190 meter över havet i Västra hamnen i Malmö. Det är först ut av HSB Malmös befintliga ...

Ny manual: Miljöbyggnad iDrift 1.1

I februari lanserades en uppdaterad manual för Miljöbyggnad iDrift, MBiD 1.1 — som finns att hämta här. Kort summerat innebär uppdateringen att: Några kriterier har flyttats från en indikator t...

SBB genomför Sveriges största certifiering med Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg i Sveriges arbete med att skapa en hållbar förvaltning av befintliga fastigheter. Nu står det klart att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) certifier...

Arwidsro certifierar sitt andra guldprojekt i Miljöbyggnad iDrift

Fastighetsbolaget Arwidsro har höga ambitioner vad gäller certifiering. I januari certifierades fastigheten Motorn 8, en handelsfastighet i Vara ägd av Arwidsro, i Miljöbyggnad iDrift nivå guld - det ...