Så ska Miljöbyggnad och BREEAM-SE hjälpa försäkringsbolagets kunder att bygga hållbart

I försäkringsbolaget Ifs nya initiativ Hållbart bygge används två av de mest använda certifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad och BREEAM-SE – för att säkerställa att hållbarhet är i fokus vid återuppbyggnad av skadade byggnader.

Byggande och förvaltning av byggnader står för omkring 40 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det har försäkringsbolaget If tagit fasta på när de nu gör det möjligt för företag att få upp till tre miljoner kronor extra för att välja hållbara alternativ för att återställa efter större skador på kommersiella byggnader.

If, som är ett av SGBC:s medlemsföretag har tidigare lanserat den nya tjänsten ”Hållbart bygge” i Norge och nu står svenska marknaden på tur.

“Som försäkringsbolag har vi en chans att bidra till en hållbar omställning när vi hjälper till att återställa och bygga upp efter olika typer av skador. Vi kan ge råd, vägledning och hjälp med genomförandet för att säkerställa att hållbarhetslösningarna som finns idag blir tydliga och lättare att välja för våra kunder, säger Philip Thörn,” hållbarhetschef på If.

Företaget har valt certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM-SE som ska stärka hållbarhetsarbetet genom hela processen, vilket i sin tur öppnar upp för gröna lån och finansiering.

“Vi ser att ekonomiska incitament är viktiga för att uppnå klimat- och miljömål och här kan försäkringsbranschen spela en viktig roll. Det känns väldigt kul att nu kunna presentera ännu en anledning till att certifiera sin byggnad och vi är glada att If valt BREEAM och Miljöbyggnad som certifieringssystem. Vi hoppas att fler branscher och bolag kan inspireras av detta,” säger Carolina Larsson, avdelningschef certifiering på SGBC.

Läs mer om initiativet här: If gör det lättare att bygga upp hållbart efter en skada med rådgivning och ekonomiskt stöd