Kurser i Hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur är ett samarbete för hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Uppdraget är att arbeta för ökad hållbarhetsprestanda i svenska anläggningsprojekt.

Vi arrangerar utbildningar i hur man kan arbeta i hållbara anläggningsprojekt, där du kan lära dig mer om bland annat:

  • Certifieringssystem för anläggningsprojekt så som exempelvis CEEQUAL
  • Hur flödet, från projektering via beställare till genomförande, sker på ett ekonomiskt hållbart sätt
  • Upphandling – från framtagning av underlag till uppföljning av resultat

Läs mer om vårt projekt för Hållbar infrastruktur här.

06 maj Live via webben, Online
1 dag
25 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.