Manualutveckling GreenBuilding

SGBC arbetar med att utveckla en uppdaterad manual för GreenBuilding - Greenbuilding 8.0.

GreenBuilding är ett effektivt verktyg som visar byggnadens miljö- och klimatnytta genom låg energianvändning.

För att säkerställa att GreenBuilding även fortsättningsvis är ett enkelt och kvalitetssäkrande certifieringssystem för fastighetsägare pågår nu en uppdatering av manualen till version 8.0.

Systemet skall vara transparent och trovärdigt utformat enligt Boverkets regler för energideklaration (EPC). Systemet ska också vara så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för användaren.

Verktyg för beräkning av energiprestanda har tagits fram för att minska tidsåtgången för användaren. Stödtexter har tagit fram för att underlätta för projektens energiansvarige vid ansökan av certifiering.

Syftet med GreenBuilding 8.0 är framför allt att

  • Förenkla manualen
  • Säkerställa att Boverkets energihushållningskrav uppfylls
  • Förtydliga delar ur tidigare manualer som väckt frågor
  • Anpassa manualen efter EU-taxonomin

Manualversion 8.0 kommer lanseras under andra halvan av 2022. Samtliga projekt som är certifierade i GreenBuilding 7.0 eller tidigare kommer få en sista återrapporteringsperiod år 2024 och vara certifierade fram till 2025-04-30.

De som har en certifierad byggnad i manualversion 7.0 eller tidigare, och som vill gå över till manualversion 8.0, kan kontakta SGBC för att få rabatt på den nya certifieringen. Erbjudandet gäller fram till 31 december 2023.