Kurser i Citylab

Citylab är en certifiering för hållbar stadsutveckling och ett stöd till alla som vill arbeta för hållbara städer. Genom att certifiera med Citylab säkerställer du att stadsdelen planeras i enlighet med nationella och globala hållbarhetsmål. 

Vi erbjuder flera öppna kurser i Citylab, du hittar dem i listan längre ner på sidan.

Företagsförlagda kurser i Citylab
För att ge ett ramverk och en handledning för personer aktiva inom hållbar stadsutveckling så erbjuder Sweden Green Building Council följande företagsförlagda kurser inom ramen för Citylab:

  • Citylab Baskurs
  • Citylab Processtyrning
  • Citylab Fokusområden
  • Citylab Hållbarhetsprogram

Ladda ner denna PDF för mer information om kurserna.

Kurserna hjälper att ge en grundförståelse för problematiken inom hållbar stadsutveckling och en vägledning i hur man ska arbeta i enlighet med Citylab Guide i planeringsskedet. För att säkerställa att stadsutvecklingsprocessen genomsyrar hela projektet krävs det att flera parter involveras, detta inkluderar även externa parter, konsulter etc.

Här kan ni boka en företagsförlagd kurs.

Läs mer om Citylab här.

08-09 okt Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
2 dagar
13 platser kvar
22 okt Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
1 dag
30 platser kvar
19 nov Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
1 dag
25 platser kvar
03-04 dec Göteborg, Gårda Konferens
2 dagar
25 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.