Kurser i Citylab

Citylab är en certifiering för hållbar stadsutveckling och ett stöd till alla som vill arbeta för hållbara städer. Med certifiering i Citylab har du planerat för en stadsdel där boendes närmiljö har planerats med hänsyn till nationella mål och FN:s hållbarhetsmål.

Certifierad Citylabsamordnare 
SGBC erbjuder kursen Certifierad Citylabsamordnare. Som Citylabsamordnare stödjer du stadsutvecklingsprojekt i använda Citylab i sitt hållbarhetsarbete. Rollen kan innefatta att leda möten och workshops, författa Hållbarhetsprogram och samordna olika processer.

För att ett stadsutvecklingsprojekt ska kunna ansöka om Citylab Certifiering måste en Certifierad Citylabsamordnare arbetat i projektet.

Läs mer om Citylab här.

Företagsförlagda kurser
För att ge ett ramverk och en handledning för personer aktiva inom hållbar stadsutveckling så erbjuder Sweden Green Building Council följande företagsförlagda kurser inom ramen för Citylab:

  • Citylab Baskurs
  • Citylab Processtyrning
  • Citylab Fokusområden
  • Citylab Hållbarhetsprogram

Ladda ner denna PDF för mer information om kurserna.

Kurserna hjälper att ge en grundförståelse för problematiken inom hållbar stadsutveckling och en vägledning i hur man ska arbeta i enlighet med Citylab Guide i planeringsskedet. För att säkerställa att stadsutvecklingsprocessen genomsyrar hela projektet krävs det att flera parter involveras, detta inkluderar även externa parter, konsulter etc.

Här kan ni boka en företagsförlagd kurs.

Vid frågor:
Maila till utbildning@sgbc.se

21-22 maj Göteborg, White Arkitekter
2 dagar
21 platser kvar
08-09 okt Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
2 dagar
23 platser kvar
22 okt Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
1 dag
30 platser kvar
03-04 dec Göteborg, Gårda Konferens
2 dagar
25 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.