Kurser i Citylab och kickoffer

Citylab är ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling som ger stöd till projekt att uppnå de globala målen och Sveriges miljömål. I Citylab ingår två certifieringar för olika skeden i stadsbyggnadsprocessen – från tidigt planeringsskede till förvaltning.

Som stöd i arbetet med Citylab erbjuder vi olika utbildningar och kickoffer till projekt.

Läs mer om Citylab här. Läs mer om våra öppna kurser och våra kickoffer nedan.

Processtöd till Citylab-projekt

För att underlätta arbetet för de som jobbar med Citylab erbjuder vi processtöd som är en blandning av utbildning och workshops.

Kommande kurstillfällen

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.