Citylab: Befintliga stadsdelar – Uppstartsworkshop Copy


Beskrivning av workshop

En Uppstartworkshop är för er som ska starta i gång ett Citylabprojekt. 
Här går vi igenom vilka krav som ställs vid en certifiering och de metoder som kan användas för att ta fram underlag för det kommande arbetet.

Mål

Du får

  • Övergripande förståelse för Citylab manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet 
  • Stöd i metoder för framtagande av certifieringsunderlag
  • En grund för en effektiv process i arbetet med certifieringen

Målgrupp

Projektgrupper stadsutvecklingsprojekt

citylabsamordnare, annars inga förkunskapskrav

Förkunskaper

1 person i gruppen behöver vara certifierad Citylabsamordnare för projektet