Kurser i GreenBuilding

GreenBuilding är ett starkt varumärke för energibesparing och riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder.

En utbildning i GreenBuilding ger dig inte bara förståelse för ett effektivt sätt att sänka energianvändningen i era fastigheter utan är även en bra grund för dig som vill utbilda dig i fler system i framtiden. En ny e-learning håller på att tas fram och kommer lanseras under hösten 2022.

Du kan läsa mer om GreenBuilding här.

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.