Kurser i GreenBuilding

GreenBuilding var ett EU-initiativ under år 2004-2014 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing. GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Sweden Green Building Council tog över driften år 2014 och har sedan dess vidareutvecklat systemet för att även inkludera byggnader. Vi arrangerar kurser i GreenBuilding varje termin. En utbildning i GreenBuilding ger dig inte bara förståelse för ett effektivt sätt att sänka energianvändningen i era fastigheter utan är även en bra grund för dig som vill utbilda dig i fler system i framtiden.

Du kan läsa mer om GreenBuilding här.

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.