Bli medlem

Tillsammans är vi bäst på hållbart samhällsbyggande

Sweden Green Building Councils medlemmar är företag och organisationer från den svenska samhällsbyggarsektorn som är engagerade i att utveckla och driva arbetet för en hållbar byggd miljö. Våra medlemmar har målet att ligga i framkant och har hållbarhet som en självklar del av sina verksamheter.

Ansökan om medlemskap

Hämta hem och läs våra stadgar och fyll sedan i medlemsansökan, som ska skickas in till oss. Som medlem skriver ni under på att ni står bakom våra värderingar och stadgar. Samtliga nya medlemmar måste godkänna dessa.

Blanketten skrivs ut och skickas per post till:

Sweden Green Building Council
Långholmsgatan 34
117 33 Stockholm

Medlemsavgifter

Sweden Green Building Council har olika avgiftsnivåer som baseras på företagets omsättning. Medlemmar som tillkommer från och med 1 juli betalar hälften av sin avgift för resterande kalenderår. Medlemmar som tillkommer från och med den 1 oktober betalar en fjärdedel av sin avgift för resterande kalenderår

Årsavgiften betalas per kalenderår och baseras på omsättning.

• För företag med omsättning mellan 0 och 4 999 999 kronor per år är avgiften 5 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 5 000 000 och 9 999 999 kronor per år är avgiften 10 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 10 000 000 och 29 999 999 kronor per år är avgiften 20 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 30 000 000 och 49 999 999 kronor per år är avgiften 30 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 50 000 000 och 299 999 999 kronor per år är avgiften 50 000 kronor.
• För företag med omsättning mellan 300 000 000 och 499 999 999 kronor per år är avgiften 60 000 kronor.
• För företag med omsättning på 500 000 000 kronor och däröver per år är avgiften 70 000 kronor.
• För högskolor är avgiften 0 kr.
• Kommuner (ej kommunala bolag), regioner och landsting med under 100 000 invånare betalar 25 000 kr/år
• Kommuner (ej kommunala bolag), regioner och landsting med över 100 000 invånare betalar 50 000 kr/år.

Organisationer som får en betydande del av sina intäkter från forskningsrelaterad verksamhet har rätt till en 50% medlemsrabatt.

3 % av avgiften är medlemsavgift i Sweden Green Building Council och 97 % av avgiften är serviceavgift till vårt helägda servicebolag Building Green in Sweden AB.

Högskolor och universitet kan vara medlemmar i Sweden Green Building Council utan kostnad.

Utträde ur föreningen

Av olika skäl kanske ert företag eller er organisation vill lämna föreningen. Detta regleras i föreningens stadgar. Medlemskap i Sweden Green Building Council avser helt verksamhetsår (januari till december) och förnyas automatiskt vid årsskiftet. Medlem kan således enbart utträda ur föreningen vid verksamhetsårets slut. Detta förutsätter dock att en skriftlig uppsägning inkommit till föreningen tre månader före utgången av verksamhetsåret.