Startsida

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Med oss har vi experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar med samma mål.

Information med anledning av covid-19 och certifiering

Nyheter

Nominera till SGBC:s styrelse och strategiska råd

Vill du vara med och påverka arbetet med framtidens certifieringar och det hållbara samhällsbyggandet, eller vet du någon som passar bra för uppdraget? Nu kan du nominera till Sweden Green Building Co...

K2A genomför Sveriges största miljöcertifiering med nya Miljöbyggnad iDrift

En av Sveriges utmaningar för att nå klimatmålen är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet då 90 procent av byggnaderna kommer att stå kvar 2050. Nu blir bostadsbolag...

Förenklad process vid dubbelcertifiering med BREEAM-SE och WELL

Nu finns nya regler för hur ett projekts BREEAM-SE certifiering kan användas som bevis för att certifiera byggnaden även enligt WELL. Detta underlättar för projekten genom att de slipper ta fram dubbe...

SGBC summerar 2020: Ökad efterfrågan på gröna certifieringssystem och Ålandsprojekt först att certifieras utanför Sverige

​Det senaste året har varit annorlunda och inneburit omställningar och anpassningar till det rådande läget. Samtidigt ligger hållbarhet inom samhällsbyggande fortsatt högt på agendan för både bygg- oc...

Certifiering

Vi certifierar byggnader och stadsdelar

Utbildning

Vi har branschens bästa kurser i hållbart samhällsbyggande

Medlemskap

Vi samlar Sveriges ledande företag och organisationer

Utveckling

Vi utvecklar framtidens verktyg för hållbart samhällsbyggande

Statistik

Certifiering är vårt främsta verktyg för att styra mot hållbart byggande. Men hur många byggnader är egentligen certifierade?

Evenemang

Vi arrangerar regelbundna medlemsmöten och flera av Sveriges största evenemang inom hållbart samhällsbyggande