Startsida

Nyheter

Bedömningsgrunderna för GreenBuilding uppdaterade enligt nya regler i BBR och BED

De gamla reglerna får inte användas efter den 1 januari 2019 vid sökande av bygglov och vid energideklarationer. Byggnaders energiprestanda ska nu uttryckas i primärenergital, EPPET, i stället för spe...

Pilotomgång i Miljöbyggnad Drift och förvaltning genomförd

Den första pilotomgången för Miljöbyggnad Drift och förvaltning är nu avslutad och arbetet med att analysera och bearbeta resultatet har inletts. SGBC har fått mycket värdefull och relevant respons so...

Information om juluppehåll i BGO

På grund av julledighet på kansliet kommer BGO att vara pausat från och med den 22 december till och med den 6 januari. Det innebär att alla hålltider i BGO fryses under denna period. Det kommer fortf...

Nu släpps remissen för ny del av hållbarhetscertifieringen Citylab

Nu släpper Sweden Green Building Council remissversionen av Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Guiden ger aktörer i stadsutvecklingsprojekt vägledning fö...

Certifiering

Vi certifierar byggnader och stadsdelar

Utbildning

Vi har branschens bästa kurser i hållbart samhällsbyggande

Medlemskap

Vi samlar Sveriges ledande företag och organisationer

Utveckling

Vi utvecklar framtidens verktyg för hållbart samhällsbyggande