Här hittar du det senaste från Sweden Green Building Council. Äldre nyheter hittar du i nyhetsarkivet i vänsterkolumnen.

​”Obegripligt att det är mer lönsamt att agera icke hållbart”

- PRESSMEDDELANDE -

En av de starkare rösterna i samhällsbyggnadsdebatten är Emma Jonsteg, VD och grundare av Utopia Arkitekter och vice ordförande i Sveriges Arkitekter. Med podcasten Snåret vill hon skapa en branschöverskridande förståelse för byggprocessen. På Building Sustainability 18 pratar hon om utmaningar och nya perspektiv.

Läs mer...

Sommartider på kansliet

Granskning och certifieringssupport har uppehåll mellan den 22 juni och den 12 augusti. Detta görs eftersom granskning och certifieringsavdelning har lägre bemanning under denna period på grund av sommarledigheter. Under uppehållet kommer alla ansökningstider vara pausade, sommarmånaderna räknas alltså inte i den totala ansökningstiden.

Building Green Online kommer vara öppet för registreringar och arbete med att fylla i ansökan. Om tekniska problem uppstår med systemet kan supportärenden skickas till . Observera att frågor gällande själva ansökan ej kan skickas till denna adress.

Utbildningsavdelningen kommer hålla stängt mellan den 16 juli och den 6 augusti.

Glad sommar önskar personalen på kansliet!

Serverflytt för hemsidan och Building Green Online

I morgon, onsdagen den 30/5, kommer det göras förberedelser mellan 12:00 och 13:00 för att flytta SGBC.se och Building Green Online till nya servrar. Detta innebär att sajterna kan vara långsamma och att arbete kan vara svårt att genomföra i BGO under den tiden.

Förberedelserna görs inför en större serverflytt som kommer att påbörjas tisdagen den 5/6 klockan 13:00. Under serverflytten kommer det ej gå att arbeta i Building Green Online. Flytten beräknas vara klar senare under dagen.

Har du frågor om arbetet kan du mejla till oss på

Ta plats på Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande

I höst är det dags för Building sustainbility 18, den fjärde upplagan av Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande. Som medlem i Sweden Green Building Council har ni möjlighet att vara utställare på konferensen och visa upp de produkter, lösningar och projekt som är ni är extra stolta över. Nytt för i år är ni får tillgång till lokalen redan dagen innan konferensen startar.

Läs mer...

Anmälan till arbetsgrupper för utvecklingen av Citylab

Tidigare i år lanserade vi Citylabs certifiering av planeringsskedet. Nu är det dags för nästa steg! Vi vill engagera Sweden Green Building Councils medlemmar i den fortsatta utvecklingen av kommande delar av certifieringen. Detta kommer göras i arbetsgrupper där vissa arbetsgrupper fokuserar på genomförandet av stadsutvecklingsprojekt inklusive avtalsskrivning, detaljplanearbete och byggnation. Andra arbetsgrupper kommer fokusera på hur Citylab ska värdera hållbarheten i stadsdelar som är i ett förvaltningsskede. Nedan finner du dokument som förklarar de två olika delarna närmare samt vilka arbetsgrupper det finns att anmäla sig till.

Anmälan om vilken arbetsgrupp du önskar arbeta i som deltagare eller som arbetsgruppsledare görs till senast den 11/6.

Inbjudan till arbetsgrupper Citylab Genomförandeskedet

Inbjudan till arbetsgrupper för Citylab hållbarhetsvärdering av befintliga stadsdelar

Vi finns i Almedalen för våra medlemmar!

Sweden Green Building Council kommer att finnas på plats i Almedalen i sommar. Våra experter finns tillgängliga för debatter eller information på era seminarier. Förutom att berätta om certifieringar av byggnader och stadsdelar och vad vi gör som Sveriges största intresseorganisation för hållbart samhällsbyggande så kan vi till exempel berätta om följande ämnen som är aktuella just nu:

  • Framtidens byggda miljö - Vi pratar mycket om att bygga hållbart, men hur skapar vi attraktiva stadsmiljöer vi vill leva i? Hur ser vi till att skapa hållbara miljöer för alla i samhället, så att hållbarhet inte blir något som är förbehållet vissa?
  • Certifiering av stadsdelar - Nu finns Sveriges första certifieringssystem för stadsdelar tillgängligt att användas via Sweden Green Building Council. Hör mer om vad systemet innebär och hur det kan hjälpa er att konkretisera era hållbarhetsmål.
  • Bostäder - Vi efterfrågar allt fler ekologiska produkter i våra liv, allt från tomater i mataffären till kläder och inredning. Hur tar vi steget vidare till ökad medvetenhet om miljövänliga bostäder?
  • Skolor och förskolor - Många skolor i landet har dålig ventilation och fuktproblem. Hur kan vi bygga bättre lärmiljöer för våra barn? Vi behöver bra skolmiljöer som leder till bättre hälsa och studieresultat. Bra arbetsmiljö ska inte vara förbehållet vuxna. Vi har inspirerande exempel på kommuner i framkant som bygger Miljöbyggnad Guld åt sina elever.
  • Rekordmånga certifierade byggnader förra året - Under 2017 slog miljöcertifieringar för byggnader nya rekord i Sverige. Att bygga miljöcertifierat har nått en vändpunkt, där de som idag certifierar tar ledningen och de som inte gör det riskerar att halka efter. Hur får vi hela branschen att inse vikten av hållbart byggande och att arbeta mot samma mål?

Har ni andra frågor som rör hållbart byggande och hållbar samhällsutveckling som ni vill prata om i Almedalen, tveka inte att kontakta oss för idéer och förslag! Vi har ett brett nätverk med över 350 medlemsföretag- och organisationer och vi kan hjälpa er att knyta de kontakter ni vill få.

Läs mer...

Sweden Green Building Council godkända för självständig drift av BREEAM-SE

- PRESSMEDDELANDE - 

Under flera års tid har Sweden Green Building Council förberett en självständig drift av certifieringssystemet BREEAM-SE. I dagarna mottogs det formella godkännandet av BRE Global och nu inleds arbetet som en självständig NSO, National Scheme Operator. I och med godkännandet kommer Sweden Green Building Council (SGBC) nu fatta de licens- och certifieringsbeslut för BREEAM-SE som tidigare skötts av BRE Global. Även granskningen av projekt kommer nu att utföras av SGBC.

Läs mer...