Kurser i BREEAM

BREEAM-SE är en svensk anpassning av det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, som är det mest spridda systemet i Europa. BREEAM-SE möjliggör att certifiera enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. 

Vi håller regelbundet baskurser och vidareutbildningar i BREEAM-SE. Genom att utbilda dig till BREEAM-SE Assessor kan du arbeta med att bedöma hållbarheten i BREEAM-SE-projekt, och som BREEAM-SE Advisory Professional har du istället en stödjande funktion. Rollerna passar dig som vill arbeta med miljöcertifiering i större fastighetsprojekt.

Läs mer om BREEAM-SE här.

07 - 08 may Live via webben, Online
2 dagar
13 spots left
16 may Live via webben, Online
1 dag
11 spots left
04 jun Live via webben, Online
1 dag
8 spots left
04 sep Live via webben, Online
1 dag
24 spots left
06 nov Live via webben, Online
1 dag
25 spots left
26 - 27 nov Stockholm, HILTON STOCKHOLM SLUSSEN
2 dagar
25 spots left
05 dec Live via webben, Online
1 dag
15 spots left
11 dec Live via webben, Online
1 dag
8 spots left

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.