Kurser i BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen. Systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. BREEAM-SE är en anpassning till svenska förhållanden vilket möjliggör certifiering av byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Allt fler svenska projekt väljer idag att certifiera i BREEAM-SE och det är en snabbt växande marknad.

Vi håller regelbundet assessors- och AP-utbildningar i BREEAM-SE och även grundkurser i BREEAM-SE. Som assessor får du arbeta med att bedöma projekt och är den centrala personen i BREEAM-projektet. Utbildningen BREEAM-SE Assessor passar dig som vill arbeta med miljöcertifiering i större fastighetsprojekt. Om du utbildar dig till BREEAM-SE AP kan du även arbeta i en stödjande roll i BREEAM-projekt.

Läs mer om BREEAM-SE här.

15-16 maj Stockholm, Helio Hornstull - Brahe
2 dagar
14 platser kvar
05 sep Stockholm, Nordic Light Hotel - Zenit
1 dag
27 platser kvar
14 nov Stockholm, Nordic Light Hotel - Zenit
1 dag
30 platser kvar
27 nov Stockholm, Nordic Light Hotel - Prisma
1 dag
25 platser kvar
04-05 dec Stockholm, Nordic Light Hotel - Lux
2 dagar
13 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.