Kurser i BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen. Systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. BREEAM-SE är en anpassning till svenska förhållanden vilket möjliggör certifiering av byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Allt fler svenska projekt väljer idag att certifiera i BREEAM-SE och det är en snabbt växande marknad.

Vi håller regelbundet assessors- och AP-utbildningar i BREEAM-SE och även grundkurser i BREEAM-SE. Som assessor får du arbeta med att certifiera projekt och är den centrala personen i BREEAM-projekt. Projekt kan inte certifieras utan en assessor och en utbildning som assessor är därför utmärkt för dig som vill arbeta med miljöcertifiering i större fastighetsprojekt. Om du utbildar dig till AP kan du även arbeta i en stödjande roll i BREEAM-projekt.

Läs mer om BREEAM-SE här.

11 apr Stockholm, Helio Hornstull - Brahe
1 dag
14 platser kvar
09 maj Stockholm, Helio Hornstull - Brahe
1 dag
21 platser kvar
15-16 maj Stockholm, Helio Hornstull - Brahe
2 dagar
17 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.