Kurser i BREEAM-SE

BREEAM-SE är en svensk anpassning av det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, som är det mest spridda systemet i Europa. BREEAM-SE möjliggör att certifiera enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. 

Vi håller regelbundet baskurser och vidareutbildningar i BREEAM-SE. Genom att utbilda dig till BREEAM-SE Assessor kan du arbeta med att bedöma hållbarheten i BREEAM-SE-projekt, och som BREEAM-SE Advisory Professional har du istället en stödjande funktion. Rollerna passar dig som vill arbeta med miljöcertifiering i större fastighetsprojekt.

Läs mer om BREEAM-SE här.

05 sep Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
1 dag
16 platser kvar
05 nov Göteborg, Gårda Konferens
1 dag
29 platser kvar
14 nov Stockholm, Nordic Light Hotel - Zenit
1 dag
30 platser kvar
27 nov Stockholm, Nordic Light Hotel - Studio Light
1 dag
25 platser kvar
04-05 dec Stockholm, Nordic Light Hotel - Lux
2 dagar
11 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.