Miljöbyggnad

Alla vill bo och arbeta tryggt och sunt. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön.

Certifieringsstöd för Miljöbyggnad

Här hittar du all information, alla verktyg och all dokumentation du behöver i certifieringsarbetet!

För dig som vill certifiera

Är Miljöbyggnad eller miljöcertifiering nytt för er? Här kan ni lära er mer!

Kurser i Miljöbyggnad

Lär dig mer om Miljöbyggnad av våra branschledande experter.

Aktuellt i Miljöbyggnad

SGBC söker seniora certifieringsspecialister

Om tjänsten Som senior certifieringsspecialist kommer du att arbeta med uppgifter kopplade till ett av våra certifieringssystem, tillsammans med verksamhetsområdeschefen och certifieringsavdelningen. ...

Pilotomgång i Miljöbyggnad Drift och förvaltning genomförd

Den första pilotomgången för Miljöbyggnad Drift och förvaltning är nu avslutad och arbetet med att analysera och bearbeta resultatet har inletts. SGBC har fått mycket värdefull och relevant respons so...

Information om juluppehåll i BGO

På grund av julledighet på kansliet kommer BGO att vara pausat från och med den 22 december till och med den 6 januari. Det innebär att alla hålltider i BGO fryses under denna period. Det kommer fortf...

Information svarstider

Många av er är nu i gång med arbetet enligt Miljöbyggnad 3.0 och det strömmar in frågor till kansliet om hur man ska tolka och förstå manualen. Eftersom de flesta frågorna är helt nya för kansliet inn...