Manualer och verktyg för Miljöbyggnad

Här finner du manualer, verktyg och blanketter för certifiering i Miljöbyggnad.

Beräkningsverktyg uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.
Tekniska reglerna för Miljöbyggnad förtydligas och tolkas kontinuerligt, se “Certifieringsstöd för Miljöbyggnad” på Miljöbyggnads webbplats.

Övergångsperiod mellan MB3.2 och MB4.0 (UPPDATERAD INFORMATION 2023-11-15)
Att registrera i manualversion MB3.2 kommer vara möjligt fram till 2024-06-30.
Alla påbörjade registreringar i BGO, som ännu inte godkänts, behöver vara inskickade till SGBC senast 2024-06-30.

Val av indikatorer ifrån olika manualversioner
För enskilda indikatorer är det möjligt att använda en uppdaterad manualversion (med tillhörande metodik) inom samma generation av manual. T.ex en indikator från 3.1 i en 3.0-ansökan eller en indikator från 2.2 i en 2.1-ansökan. Skriv överst i bilagan vilken version av Miljöbyggnad ansökan ska granskas utifrån.

Egenkontroll
Från och med 190614 har dokumentet Egenkontroll tagits bort. Vi hänvisar istället till bedömningskriterierna i respektive manual där redovisningskrav framgår.

 

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.

Miljöbyggnad 4.0

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

Miljöbyggnad 3.2

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

(UPPDATERAD INFORMATION 2023-11-15)
Att registrera i manualversion MB3.2 kommer vara möjligt fram till 2024-06-30.
Har man påbörjat en registrering behöver man se till att den skickats till SGBC för godkännande innan juli 2024.

Manualer, verktyg och blanketter för Miljöbyggnad 3.1

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

Registrering i manual 3.1 är stängd för projekt som sökt bygglov från och med 1 januari 2022. Projekt som har bygglov innan 1 januari 2022 har haft till och med den 31 juli 2022 att få en godkänd registrering i manualversion 3.1. Efter detta datum är registreringar endast möjligt i version 3.2.

Manualer, verktyg och blanketter för Miljöbyggnad 3.0

Projekt som idag är registrerade i 3.0 kan kostnadsfritt välja att gå över till 3.1, eller 3.2.
Vänligen kontakta miljobyggnad@sgbc.se.

För enskilda indikatorer är det möjligt att använda version 3.1 med tillhörande metodik.
Skriv överst i bilagan vilken version av Miljöbyggnad ansökan ska granskas utifrån.

Manualer, verktyg och blanketter för Miljöbyggnad 2.2

Ansökan om certifiering

För att kunna certifiera i Miljöbyggnad måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.
Avtalet skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Övriga blanketter

Blanketten Förhandsbesked – Samgranskning av lika byggnader har tagits bort (2023-11-13).
Den har ersatts av en vägledning.  Klicka här för mer information.

Ombyggnad för MB4.0 är under utveckling och därför finns inget tillgängligt förhandsbesked. Klicka här för mer information.

Äldre manualversioner

Nedan kan du ladda ner manualer för Miljöbyggnad 2.1 och 2.0. Vänligen notera att dessa endast tillhandahålls i zippat format. Zip-filen innehåller alla kriterier, sammanställningar samt Tekniska rådets tolkningar för 2.1 och 2.0, men du behöver även hämta de senaste versionerna av blanketter och dokumentation för själva certifieringsprocessen.