Manualer och verktyg för Miljöbyggnad

Här finner du manualer, verktyg och blanketter för certifiering i Miljöbyggnad.

Beräkningsverktyg uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.
Tekniska reglerna för Miljöbyggnad förtydligas och tolkas kontinuerligt, se “Certifieringsstöd för Miljöbyggnad” på Miljöbyggnads webbplats.

Egenkontroll
Från och med 190614 har dokumentet Egenkontroll tagits bort. Vi hänvisar istället till bedömningskriterierna i respektive manual där redovisningskrav framgår.

Val av indikatorer ifrån olika manualversioner
För enskilda indikatorer är det möjligt att använda en uppdaterad manualversion (med tillhörande metodik) inom samma generation av manual. T.ex en indikator från 3.1 i en 3.0-ansökan eller en indikator från 2.2 i en 2.1-ansökan. Skriv överst i bilagan vilken version av Miljöbyggnad ansökan ska granskas utifrån.

Miljöbyggnad 4.0

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

Miljöbyggnad 3.2

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

Manualer, verktyg och blanketter för Miljöbyggnad 3.1

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

Registrering i manual 3.1 är stängd för projekt som sökt bygglov från och med 1 januari 2022. Projekt som har bygglov från innan 1 januari 2022 kan registrera sig i manualversion 3.1 fram till och med den 31 juli 2022. Efter detta datum är registreringar endast möjligt i version 3.2.

Projekt som idag är registrerade i 3.1 kan kostnadsfritt välja att gå över till 3.2 — kontakta miljobyggnad@sgbc.se.

Manualer, verktyg och blanketter för Miljöbyggnad 3.0

Projekt som idag är registrerade i 3.0 kan kostnadsfritt välja att gå över till 3.1, eller 3,2 — kontakta miljobyggnad@sgbc.se.

För enskilda indikatorer är det möjligt att använda version 3.1 med tillhörande metodik. Skriv överst i bilagan vilken version av Miljöbyggnad ansökan ska granskas utifrån.

Manualer, verktyg och blanketter för Miljöbyggnad 2.2

Ansökan om certifiering

För att kunna certifiera i Miljöbyggnad måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.
Avtalet skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Övriga blanketter

Äldre manualversioner

Nedan kan du ladda ner manualer för Miljöbyggnad 2.1 och 2.0. Vänligen notera att dessa endast tillhandahålls i zippat format. Zip-filen innehåller alla kriterier, sammanställningar samt Tekniska rådets tolkningar för 2.1 och 2.0, men du behöver även hämta de senaste versionerna av blanketter och dokumentation för själva certifieringsprocessen.