Kurser i NollCO2

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har Sweden Green Building Council (SGBC) tagit fram certifieringen NollCO2. NollCO2 syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.

Certifieringen NollCO2 lanserades under 2020, och används tillsammans med en tilläggscertifiering för hållbara byggnader. Tilläggscertifieringen får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen. NollCO2 är en effektiv och smart investering för att möta framtidens och kundernas behov.

Du kan läsa mer om NollCO2 på den här sidan.

05 sep Live via webben
1 dag
19 spots left
06 sep Live via webben
1 dag
20 spots left
18 okt Live via webben
1 dag
20 spots left
19 okt Live via webben
1 dag
20 spots left